Erik W. Baars

Dr. Erik W. Baars arts-epidemioloog
Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Erik Baars werkt binnen het gezondheidszorgonderzoek aan natuurlijke middelen en koortsmanagement bij infectieziekten en antibioticaresistentie (AMR), Integrative Medicine en pijnmanagement, innovatie van het gezondheidsconcept, antroposofische gezondheidszorg en het holisme-reductionisme vraagstuk, in het kader van integrale benaderingen in de gezondheidszorg. Hij werkt onder meer als projectleider van een JPIAMR project met universiteiten en partijen in 17 landen aan een internationale onderzoeksagenda Traditional, Complementary & Integrative Healthcare (TCIH) voor preventie en behandeling van infectieziekten en reductie van (onjuist) antibioticagebruik en AMR, en non-farmacologische interventies in het kader van integraal pijnmanagement.

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns, M Busch, I. von Rosenstiel, Rogier Hoenders, Erik W. Baars. 2024. Setting a Dutch Integrative Medicine research agenda: results of a consensus-based strategy.
Erik W. Baars, Eefje Belt-Van Zoen, Thomas Breitkreuz, David Martin, Harald Matthes, Tido vonn Schoen-Angerer, Georg Soldner, Jan Vagedes, Herman van Wietmarschen, Olga Patijn MSc, et al. 2019. The Contribution of Complementary and Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use.
G.S. Kienle, H.U. Albonico, Erik W. Baars, H.J. Hamre, P. Zimmermann, H. Kiene. 2013. Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe..
Machteld A.S. Huber, J.O. Andersen, J. Kahl, N. Busscher, Paul Doesburg, G. Mergardt, S. Kretschmer, A. Zalecka, A. Meelursarn, A. Ploeger, L. Nierop, Lucy P.L. van de Vijver, Erik W. Baars. 2010. Standardization and validation of the Visual Evaluation of Biocrystallizations.
Henk Verhoog, Edith T. Lammerts van Bueren, M. Matze, Ton Baars, L.W.M. Luttikholt, Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout, Marjolein Tiemens-Hulscher, P.C. Struik, M. Haring, J.R. Bloksma, B.G.M. Pedroli, Th. van Elsen, J. van Mansvelt, Jan de Wit, Erik W. Baars. 2007. Values in Organic Agriculture.

Vakblad artikel

G.S. Kienle, P. Anderssson, Erik W. Baars, H.J. Hamre, J. Murphy, E. Portalupi, T. Schneider, J. Schwab, K. Wode, H. Kiene. 2010. Eigene klinische Forschung bei Ärzten und Therapeuten? Zur praxisbezogenen Entwicklung von Cognition-based Medicine.
Erik W. Baars. 2005. Koorts.

Congres bijdragen

Erik W. Baars, G.S. Kienle, P. Heusser, H.J. Hamre. 2013. Is anthroposophic medicine a scientific research field?.
Machteld A.S. Huber, Ruth Adriaansen-Tennekes, Jan de Wit, Erik W. Baars, Ton Baars. 2005. A pilot study in search of parameters for quality and health..
Erik W. Baars, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis, N. Draijer, G. Glas, J. Chu. 2001. Predicting treatment outcome of complex PTSD: An expertise based model..
Erik W. Baars, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis. 2001. Predicting treatment outcome of DID: An expertise based model..

Rapport

H. Smeijsters, Y. Heerkens, S. Beurskens, W. van Gastel, J. Mintjes, E. Finnema, H. Velthuijsen, M. Adriaansen, Holsbrink-EngelsG., R. Teng, G. van Leeuwen, T. Voorham, K.L. Weille, F. Spierings, K. Cox, Erik W. Baars. 2011. Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek..
Erik W. Baars, Marja van Vliet, Miek C. Jong. 2010. Expert report on the compatibility of Hepar Magnesium D10 Amp. (i.v.).
Machteld A.S. Huber, Paul Doesburg, J.O. Andersen, M. Paulsen, J. Kahl, N. Busscher, G. Mergardt, S. Kretschmer, A. Zalecka, A. Meelursarn, Erik W. Baars, Lucy P.L. van de Vijver, D. Nierop. 2007. Validation of the visual evaluation..
Machteld A.S. Huber, Ruth Adriaansen-Tennekes, Jan de Wit, Erik W. Baars, Ton Baars. 2006. The 2005 Louis Bolk Milk Study.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.
Martin H. Niemeijer, Erik W. Baars. 2003. Mensen met autisme beter leren kennen.
J. Beekman-de Jonge, Erik W. Baars. 1999. Die heilsame Wirkung von Torffaserprodukten.
J. Beekman-de Jonge, Erik W. Baars. 1999. The healthful effects of peat fiber products.
J. Beekman-de Jonge, Erik W. Baars. 1998. De heilzame werking van turfvezelproducten.

Boek(sectie)

Erik W. Baars. 2011. Een andere bril..

Nieuwsbrief

H.J. Hamre, H. Kiene, M. Fischer, M. Heger, D.S. Riley, M. Haidvogl, Erik W. Baars, E. Bristol, M. Evans, Schwartz R.. 2005. Anthroposophic therapy of respiratory and ear infections.
Erik W. Baars. 2003. Homeopathie..

Overig

Flyers en factsheets