Evert Prins

Evert Prins MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Evert Prins werkt met name in de melkveehouderij rondom thema’s bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Hij benadert deze thema’s van perceelsniveau tot en met regioniveau. Zo werkt hij samen met boeren aan het testen en monitoren van natuurinclusieve praktijken. Zijn specialisme is agroforestry: het functioneel toepassen van bomen en struiken in de landbouw. Met het genereren en verspreiden van kennis over (de prestatie van) agroforestrystemen zorgt hij dat steeds meer belemmeringen worden weggenomen en deze duurzame teeltsystemen met lonende verdienmodellen vanzelfsprekender worden voor boer en beleidsmaker.

Alle publicaties

Direct naar:

Vakblad artikel

Flyers en factsheets

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheetserie Houtwal 2.0, 5 stuks.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 1 Houtwal 2.0: Humane voeding .
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 2 Houtwal 2.0: Klimaatmitigatie en luchtzuivering.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 3 Houtwal 2.0: Traditionele houtwal.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 4 Houtwal 2.0: Voederbomen en bodem.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 5 Houtwal 2.0: Biodiversiteit maximaal.

Flyers en factsheets, Brochure

Evert Prins, L.M. Fuchs, Marcel Vijn, M.A. Schoutsen, Heleen van Kernebeek, Jeroen Kruit, Renee Zijlstra. 2024. Typering agroforestry in Nederland.
Evert Prins, L.M. Fuchs, Marcel Vijn, M.A. Schoutsen, Heleen van Kernebeek, Jeroen Kruit, Renee Zijlstra. 2024. Typering agroforestry in Nederland.

Overig

Rob Geerts, Marc Ravesloot, Evert Prins, Jacco de Stigter. 2024. Inspiratiedocument HOUTWAL 2.0.

Rapport

Evert Prins, Monique W.P. Bestman, S.S.M. Roelen MSc, Kees van Veluw, Piet Rombouts. 2021. Advies Community of Practice Agroforestry.