Geert-Jan H.M. van der Burgt

Ir. Geert-Jan H.M. van der Burgt
Researcher Soil and Climate
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Publicaties

Book

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2001. Mineralenbenutting in de biologische landbouw.

Brochure

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw.

Conference Paper

G.J.H.M. van der Burgt, Gerard Oomen, W.A.H. Rossing. 2006. The NDICEA model as a learning tool: field experiences 2005..

Magazine Article

Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt. 2005. Het cliché: Snijmais groeit alleen met 50 m3 drijfmest.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest.
Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof.
Udo Prins, Marleen Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Jan G. Bokhorst. 2012. Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten.

Newsletter

G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2008. Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig.
Jenneke van Vliet, Jan G. Bokhorst, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #11.
Jan G. Bokhorst, Paul Belder, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Sander Bernaerts, Klaas Froma, Jenneke van Vliet, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking.
Petra I. Rietberg, H. Kloen, Jan G. Bokhorst, Gijs Kuneman, Everhard van Essen, Paul Belder, Freek Morel, Piet Rombouts, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #14.
Willemijn J.M. Cuijpers, Anneloes Visser, Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, John Verhoeven, Arjen Roelandse, Peter Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16.
Leen Janmaat, Merijn M. Bos, Jan G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt, Anneloes Visser, Jan Thoelen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #3.
Leen Janmaat, Jan G. Bokhorst, Carin Rougoor, Wim Chardon, Peter van Erp, Arjan Reijneveld, R. Postma, Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat.
J.J.M. Staps, Marleen Zanen, Anneloes Visser, H. Kloen, Jan G. Bokhorst, Leen Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7.
Leen Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt, Marleen Zanen, Laurens Vlaar, Peter Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8.
Jan G. Bokhorst, Karin Blok, Everhard van Essen, Emiel Elferink, Gijs Kuneman, Peter Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, Laurens Vlaar, Eric Hees, J.J.M. Staps. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #9.

Pamphlet / Brochure

G.J.H.M. van der Burgt. 2000. Inventarisatie regenwormen.

Remaining

Marjolein Tiemens-Hulscher, L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands, Edith T. Lammerts van Bueren. 2003. Naar Phytophthora-beheersingsstrategieën voor de biologische aardappelteelt.
Martin Northolt, G.J.H.M. van der Burgt, Thiemo Buisman, Arne Vanden Bogaerde. 2004. Parameters for Carrot Quality.
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie en handleiding.

Report

Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt, Aat van Winkel. 2007. Biokas verslag 2005.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt.
G.J.H.M. van der Burgt, P.H.M. Dekker, W.C.A. van Geel, Jan G. Bokhorst, W. van den Berg. 2011. Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, H. Havenga de Poel. 2021. Evaluatie Planty Organic 2012-2020.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Fosfaatbemesting van grasklaver.
Monique W.P. Bestman, Renske B. Loefs, H. de Vries, G.J.H.M. van der Burgt. 2009. Kippenuitloop Gezond en Groen.
G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018.
Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten.
Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, Wiepie Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting.
G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2009. Mineralenbelasting van de kippenuitloop.
Marjolein Tiemens-Hulscher, L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2003. Naar beheersingsstrategieën voor Phythophtora Infestans in de biologische aardappelteelt.
G.J.H.M. van der Burgt. 2001. OBS 1996 - 1998.
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt, J. van Strien. 2013. Optimalisatie Bemesting Van Strien; voortgang 2012.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt. 2006. Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2017. Planty Organic 5 jaar.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2018. Planty Organic: Voortgang 2017.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus, Bart G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018.
G.J.H.M. van der Burgt, Douwe Werkman, Michiel Bus. 2012. PlantyOrganic: Onderzoeksverslag 2012.
G.J.H.M. van der Burgt, Michiel Bus, Chris J. Koopmans, J. W. Erisman. 2019. Samen de toekomst naar voren halen.
G.J.H.M. van der Burgt, Hero Havenga. 2021. Stikstof Telen.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Hero Havenga, Bart G.H. Timmermans. 2020. Stikstof Telen.
G.J.H.M. van der Burgt, Coen ter Berg, J. van Strien, Jan G. Bokhorst. 2011. Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp.
G.J.H.M. van der Burgt, Petra I. Rietberg. 2012. Toepassing van maaimeststoffen. Van Strien 2011..
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2013. Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel.