Geertje van Wijk

Geertje van Wijk MSc
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Geertje van Wijk is onderzoeker Voeding & Gezondheid bij het Louis Bolk Instituut. Ze heeft expertise in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek gericht op het stimuleren van gezonde en duurzame voeding, voornamelijk bij kinderen, maar ook in andere settings zoals bij de Voedselbank of op scholen.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Femke A. Hoefnagels, Geertje van Wijk, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2024. Evaluatie van de pilot voedseleducatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Geertje van Wijk, Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2023. Evaluatie van de pilot Gezonde Smikkelweken op basisscholen in lage SES wijken.