Goaitske Iepema

ir. Goaitske Goaitske Iepema
Onderzoeker Bedrijfssystemen
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Publicaties

Book

Goaitske Iepema. 2006. Inspirerend boeren!.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.

Magazine Article

Goaitske Iepema, B Domhof, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Afbraak thee maat voor afbraak organische stof.
I. Pinxterhuis, J. Proost, Goaitske Iepema. 2006. Bioveem-aanpak werkt.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden.
Pedro W.L. Janssen MSc, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat..
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema, Klaas Jan van Calker, R. Werkman, J. Jansen, L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij.
A. Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2007. Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting.
Alfonds Beldman, Gerben Doornewaard, Goaitske Iepema. 2006. Ook binnen Bioveem leiden veel wegen naar Rome.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden.

Newsletter

Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Lidwien Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Metha W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema. 2006. Milieubelasting melkveebedrijf stopt niet bij de erfgrens.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5.

Pamphlet / Brochure

Goaitske Iepema, Frans W. Smeding, Jan G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten.

Remaining

Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.

Report

Jan G. Bokhorst, Frans W. Smeding, Goaitske Iepema. 2007. Composteren van natuurgras bij Schokland in 2006.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2005. De kracht van klaver.
Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?.
Carin Lammes, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij.
Goaitske Iepema, Lisa Buurke, Joyce Cornelissen. 2006. Lammeren bij de geit.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen.
Goaitske Iepema, Alfonds Beldman, Gerben Doornewaard. 2006. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.