Goaitske Iepema

ir. Goaitske Goaitske Iepema
Onderzoeker Bedrijfssystemen
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Publicaties

Boek(sectie) & Proefschrift

Goaitske Iepema. 2006. Inspirerend boeren!.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.

Brochure

Anne Jansma, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, A. Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Goaitske Iepema, Jan de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production?.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2006. Parasitic worms in organic laying hens.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Incidence of Ascaridia galli in organic laying hens..

Flyers en factsheets

Goaitske Iepema, Frans W. Smeding, Jan G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten.

Nieuwsbrief

B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Metha W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Lidwien Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema. 2006. Milieubelasting melkveebedrijf stopt niet bij de erfgrens.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2.

Overig

Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.

Rapport

Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel.
Carin Lammes, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren.
Jan G. Bokhorst, Frans W. Smeding, Goaitske Iepema. 2007. Composteren van natuurgras bij Schokland in 2006.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?.
Goaitske Iepema, Alfonds Beldman, Gerben Doornewaard. 2006. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden.
Goaitske Iepema, Lisa Buurke, Joyce Cornelissen. 2006. Lammeren bij de geit.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2005. De kracht van klaver.

Vakblad artikel

A. Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Pedro W.L. Janssen, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland.
Goaitske Iepema, B Domhof, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Afbraak thee maat voor afbraak organische stof.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema, Klaas Jan van Calker, R. Werkman, J. Jansen, L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2007. Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden.
I. Pinxterhuis, J. Proost, Goaitske Iepema. 2006. Bioveem-aanpak werkt.
Alfonds Beldman, Gerben Doornewaard, Goaitske Iepema. 2006. Ook binnen Bioveem leiden veel wegen naar Rome.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat..
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden.

Wetenschappelijk artikel

Goaitske Iepema, N.J. Hoekstra, R. de Goede, J. Bloem, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Extending grassland age for climate change mitigation and adaptation on clay soils.
Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, J. Bloem, N.J. Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison.
Marlies Thomassen, Klaas Jan van Calker, Michel Smits, Goaitske Iepema, Imke de Boer. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands.