Jacco (A.J.) de Stigter

Jacco (A.J.) de Stigter MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Jacco de Stigter werkt met name in de melkveehouderij rondom thema's duurzame veehouderij, innovatieve teelten en klimaat en biodiversiteit. Dit doet hij door de potentie van natte teelten in het veenweidegebied te onderzoeken. Daarnaast is hij werkzaam met agroforestry: het functioneel toepassen van bomen en struiken in de landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Joachim G.C. Deru, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jacco de Stigter, Jasper Beek. 2023. Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment.

Vakblad artikel