Jacco (A.J.) de Stigter

Jacco (A.J.) de Stigter MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Jacco de Stigter werkt met name in de melkveehouderij rondom thema's duurzame veehouderij, klimaat en biodiversiteit. Dit doet hij bijvoorbeeld door de potentie van agroforestry te onderzoeken: het functioneel toepassen van bomen en struiken in de landbouw. Andere onderwerpen waar hij aan werkt zijn veenbodems, grasland, nutriëntenbenutting, ammoniak, broeikasgasemissies, natte teelten en natuurinclusieve landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Vakblad artikel

Waas Thissen, Jacco de Stigter, Abco de Buck, Jeroen Pijlman, Youri Egas. 2024. Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil.
Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Vegan kaas: de nieuwe margarine?.
Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten.

Flyers en factsheets

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 3 Houtwal 2.0: Traditionele houtwal.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 4 Houtwal 2.0: Voederbomen en bodem.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 5 Houtwal 2.0: Biodiversiteit maximaal.
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 1 Houtwal 2.0: Humane voeding .
Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 2 Houtwal 2.0: Klimaatmitigatie en luchtzuivering.

Rapport

Joachim G.C. Deru, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jacco de Stigter, Jasper Beek. 2023. Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment.