Jan de Wit

Jan de Wit
Coach / adviseur voor een natuurlijke landbouw
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Alle publicaties

Brochure

Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf.

Rapport

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Jersey-kaas: klimaatvriendelijk?.
Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, Burret Schurer, Joost Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.
P. Bikker, J. van Harn, C.M. Groenenstein, Jan de Wit, C. van Bruggen, H.H. Luesink. 2013. Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen.
Jan de Wit, Judith Deusings. 2011. Meerschalige verwerking.
Merijn M. Bos, Jan de Wit, Frans W. Smeding. 2010. Nut & Natuur Overijssel.
Anneke de Vries, Jan de Wit, B. Slaghuis, J. Verstappen, Lucy P.L. van de Vijver. 2008. Vitamines, mineralen en smaak.
Anneke de Vries, Jan de Wit. 2007. Kristallisaties en biofotonen.
Machteld A.S. Huber, Ruth Adriaansen-Tennekes, Jan de Wit, Erik W. Baars, Ton Baars. 2006. The 2005 Louis Bolk Milk Study.

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, J. Eriksen, D. Reheul, Nyncke Hoekstra. 2023. Leys in sustainable farming systems.
Nick J.M. van Eekeren, J. W. Erisman, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance.
Nick J.M. van Eekeren, M. Hoogsteen, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit, Egbert Lantinga. 2015. White clover content and grassland productivity in simulated grazing systems.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Goaitske Iepema, Jan de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2014. Species identity important to achieve benefits of diverse grassland mixtures.
Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Management options to reduce N-losses from ploughed grass-clover.
Machteld A.S. Huber, Ruth Adriaansen-Tennekes, Jan de Wit, Erik W. Baars, Ton Baars. 2005. A pilot study in search of parameters for quality and health..

Vakblad artikel

Jan de Wit, Roos de Adelhart Toorop, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Lessen over samenwerken akkerbouw en veehouderij.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, K. van Houwelingen, Youri Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname.
Jan de Wit, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2014. Koester de regenworm.
Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen.
Bart G.H. Timmermans, Jan de Wit. 2007. Het energiepotentieel van biologische landbouw.
Nick J.M. van Eekeren, Idse Hoving, Jan de Wit. 2002. Bemesten op het scherp van de snede.

Wetenschappelijk artikel

Masayasu Asai, Marc Moraine, Julie Ryschawy, Jan de Wit, Aaron K. Hoshide, Guillaume Martin. 2018. Critical factors for crop-livestock integration beyond the farm level: A cross-analysis of worldwide case studies.
Henk Verhoog, Edith T. Lammerts van Bueren, M. Matze, Ton Baars, L.W.M. Luttikholt, Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout, Marjolein Tiemens-Hulscher, P.C. Struik, M. Haring, J.R. Bloksma, B.G.M. Pedroli, Th. van Elsen, J. van Mansvelt, Jan de Wit, Erik W. Baars. 2007. Values in Organic Agriculture.

Nieuwsbrief

Boki Luske, Leen Janmaat, Jan de Wit, M. Vlaswinkel, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10.
Udo Prins, Ellen Heeres, Frans W. Smeding, Jan de Wit. 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven.

Flyers en factsheets

Jan de Wit, Marleen Plomp, Arjan Coppelmans, Frank Lankhorst. 2010. Graanbeslisboom.

Boek(sectie)

Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.
Udo Prins, Jan de Wit, Ellen Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven.

Overig

Jan de Wit, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking..