Jan-Paul Wagenaar

Ir. Jan-Paul Wagenaar
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Book

Book section

Brochure

Jan-Paul Wagenaar, Leen Janmaat, Monique W.P. Bestman, F. Leenstra, Marinus van Krimpen, Cynthia Verwer, Maria Groot, T. van Asseldonk, Ronald Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee.
T. van Niekerk, B. Reuvekamp, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2011. Van kuiken tot kip.
T. van Niekerk, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar, B. Reuvekamp. 2012. Verlagen van uitval bij leghennen.

Magazine Article

Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2010. Blakend in de buitenlucht.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2001. Grasland op veen.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Kamkleur, verenkleed en gewicht zijn de beste indicatoren..
Jan-Paul Wagenaar, Ron Methorst, Renske B. Loefs. 2005. Kan de biologische legpluimveehouderij haar meerwaarde behouden?.
A. Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Jan-Paul Wagenaar, Alette Visser. 2006. Lekker hapje blijkt te luxe.
G. Smolders, Marleen Plomp, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Lekker in het vel – weerstand van koeien af te lezen aan uiterlijk.
Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening.
J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems.
Pedro W.L. Janssen MSc, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar. 2009. Ruwvoer in de biologische pluimveehouderij.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar, T. Veldkamp. 2011. Van jongs af veel vezels.
Jan-Paul Wagenaar, G. Smolders. 2009. Weerstand.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar, G. Smolders. 2006. Weerstand verhogen noodzaak,maar nog moeilijk te meten.
G. Smolders, Marleen Plomp, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Weerstand zie je aan koeien.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2016. Wilde vogels in de kippenuitloop.

Newsletter

Jan-Paul Wagenaar. 2002. De luie hond.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. GPS in balen.
Jan-Paul Wagenaar. 2000. Kweek.
Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout. 2004. Pleegmoeders verzorgen nieuwe opfok.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. Strooiselkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Marco van Liere. 2000. Triticale-rassen voor gehele plant silage (GPS).
Jos Langhout, Jan-Paul Wagenaar. 2005. Wild of natuurlijk.

Pamphlet / Brochure

Remaining

Alette Visser, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Alternatieve dierlijke eiwitbronnen voor pluimvee.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2019. Evaluatie maatregelen voor het vastleggen van koolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s) .

Report

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2009. Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst.
Jan-Paul Wagenaar, Maaike van Agtmaal, Pedro W.L. Janssen MSc, Bo Stout, Moira de Klyn. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Jordy van 't Hull, M. Hanegraaf, Janjo de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023.
I. van Dixhoorn, A. Evers, A. Janssen, G. Smolders, S. Spoelstra, Jan-Paul Wagenaar, Cynthia Verwer. 2010. Familiekudde State of the Art.
Anneke de Vries, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Gebruik van kruiden bij de opfok van biggen.
F. Neijenhuis, Jan Verkaik, Cynthia Verwer, G. Smolders, Jan-Paul Wagenaar. 2014. Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot.
Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout. 2006. Kalveren bij de koe.
K.J. Hin, Jan-Paul Wagenaar, A.J. van der Zijpp, W.J. van der Weijden. 2013. Kip: het meest complexe stukje vlees- Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland.
Fogelina Cuperus, Elsbeth Smit, Jelle Faber, Flavia Casu, Jeroen Schütt, Sabine van Rooij, Anne van Doorn, Merel A. Hondebrink MSc, Jan-Paul Wagenaar. 2019. Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis.