Jeroen Pijlman

Dr. Jeroen Pijlman
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Jeroen Pijlman werkt met name in de melkveehouderij en veenweiden rondom de thema's bodem, gewas, dier, kringlopen, stikstof, klimaat en bedrijfssystemen. Hij benadert deze thema’s van perceelsniveau tot en met regioniveau. Zo werkt hij samen met boeren, grondbeheerders, onderzoekers en verschillende organisaties en bedrijven aan onderzoek en monitoring op perceel-, dier-, bedrijf- of regioniveau. Onderwerpen waaraan hij werkt zijn veenbodems, grasland, nutriëntenbenutting, veevoeding, ammoniak, broeikasgasemissies, natte teelten, melkvee-bedrijfssystemen, economie van de melkveehouderij en de landbouwtransitie.

Alle publicaties

Direct naar:

Boek(sectie)

Vakblad artikel

Ivan Mettrop, Jeroen Pijlman, Abco de Buck, Christian Fritz, Gert-Jan van Duinen. 2024. Natte teelten als oplossingsrichting?.
Waas Thissen, Jacco de Stigter, Abco de Buck, Jeroen Pijlman, Youri Egas. 2024. Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. OBSALIM: voerbenutting optimaliseren.
Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, Gé van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Jeroen Pijlman, M. Boeschoten, P. Brouwer, Wouter Joop, Katrien Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, K. van Houwelingen, Youri Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Pierre Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.

Brochure

Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, Jeroen Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.

Wetenschappelijk artikel

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Cecile de Klein, Saman Bowatte, Priscila Simon, Jacobo Arango, Laura Cardenas, David Chadwick, Jeroen Pijlman, Robert Rees, Karl Richards, Guntur Subbarao, David Whitehead. 2022. Accelerating the development of biological nitrification inhibition as a viable nitrous oxide mitigation strategy in grazed livestock systems.
Jeroen Pijlman, Stijn J. Berger, Fay Lexmond, J. Bloem, Jan Willem van Groeningen, Eric Visser, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?.

Rapport

Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek. 2023. Methaanafbraak in bodems.
Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Jeroen Pijlman, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal. 2021. Literatuurstudie naar de toepassing van zilt slib en zouttoevoeging op veen.
Jeroen Pijlman, Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Ruud van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.

Overig

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.

Congres bijdragen

Jeroen Pijlman, S. Koopmans, G. de Haan, Frank Lenssinck, K.M. van Houwelingen, J.P.M. Sanders, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman. 2018. Effect of feeding the grass fibrous fraction obtained from biorefinery on N ans P utilisation of dairy cows.