Jonas A.B. Schepens

Jonas A.B. Schepens MSc
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Telefoon: 0343-523860
twitter icon

Expertise

Jonas Schepens werkt met name aan het verduurzamen van het bodembeheer in de landbouw in Nederland. De focus in zijn werk ligt op het onderzoeken van de effectiviteit van verschillende landbouwkundige maatregelen om koolstof vast te leggen in de bodem en de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarbij gaat het om maatregelen zoals meer graan in het bouwplan voor een akkerbouwer en de leeftijd van grasland verhogen voor een veehouder. Daarnaast is hij ook bezig om samen met telers te kijken naar de inpassing van de maatregelen in de bedrijfsvoering.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, L.M. Fuchs, J.J.P. Cruijsen, Thalisa Slier, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2024. Evaluatie van maatregelen voor koolstofvastlegging na zes jaar meten op Lange Termijn Locaties.

Overig

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2023. Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging.

Brochure

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems.