Louise T.C. Mulder

Louise T.C. Mulder
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Louise Mulder houdt zich bezig met de vraag hoe we de werelden van de reguliere zorg en de complementaire zorg met elkaar kunnen verbinden en versterken. Een belangrijke onderzoeksvraag is hoe we verschillende complementaire therapieën effectief kunnen inzetten en laten imbedden in ons huidige zorgsysteem die aan vele transities onderhevig is.
In nauwe samenwerking met de praktijk onderzoekt ze de werkingsmechanismes en effectiviteit van bijvoorbeeld energetische therapie, mind-body therapieën of natuurgeneeskunde en de implementatie daarvan in ons zorgsysteem. Zo draagt ze bij aan het verbreden van onze maatschappelijke blik op gezondheid en de transitie om ons zorgsysteem duurzamer, betaalbaarder, persoonlijker en integraler te maken.

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

Vakblad artikel

Louise Mulder, M Busch, Agnete Kristoffersen, Johanna Hök Nordberg, E.T. van der Werf. 2022. Prevalentie en voorspellende factoren van gebruik van complementaire geneeskunde.