Lyanne van den Berg

Lyanne van den Berg
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Lyanne van den Berg werkt binnen de melkveehouderij en de akkerbouw aan thema's rondom klimaat, duurzaam bodembeheer en duurzame veehouderij. Dit doet zij met een focus op klimaatmitigatie. Ze onderzoekt zowel koolstofvastlegging in minerale bodems als het behoud van koolstof in veenweides. Hierbij hecht ze waarde aan het gebruik van de bodem als systeem, waarbij koolstofopslag onderdeel is van duurzaam bodembeheer.