Marianne Hoogmoed

Dr. Marianne Hoogmoed
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Marianne Hoogmoed is onderzoeker op het gebied duurzaam bodembeheer in voornamelijk de akkerbouw. Zij werkt aan thema's zoals bodemleven, organische stof, reststromen inzetten als meststof of bodemverbeteraars, en duurzame bodembeheermaatregelen. Ook werkt ze aan de rol die de bodem kan spelen bij klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Ze werkt samen met boeren, maar ook beleidsmakers en andere ketenpartijen om samen duurzaam bodembeheer de standaard praktijk te maken.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Burret Schurer, Zwanet Herbert, Marianne Hoogmoed. 2022. Extra groenbemesters in rotatieschema.
Burret Schurer, Willemijn J.M. Cuijpers, Marianne Hoogmoed. 2022. Late inzaai van groenbemesters, en inzet van vanggewassen na veldboon.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Burret Schurer, Zwanet Herbert, Hanneke Heesmans, J. Specken, S. van Wijk, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, E.J.W. Wattel, Chris J. Koopmans. 2022. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Marianne Hoogmoed, Burret Schurer. 2021. Bodembedekking.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Marianne Hoogmoed, Dennis T. Heupink, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2021. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Daan Verstand, J.W. Bijker, Burret Schurer, Bart G.H. Timmermans, Hanneke Heesmans, J. Specken, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Chris J. Koopmans. 2021. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Marianne Hoogmoed, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, Paulien van Asperen, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar, A. Elsen, S. Martens, Chris J. Koopmans. 2021. Verschillen in bodemkwaliteit door koolstofmaatregelen.

Podcast

Flyers en factsheets

Merel A. Hondebrink, Marianne Hoogmoed, Chris J. Koopmans. 2021. Factsheet Winterveldboon in Oldambt.