Merel A. Hondebrink

Merel A. Merel A. Hondebrink MSc
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon twitter icon

Expertise

Merel Hondebrink werkt aan thema's rondom bodemkwaliteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en biodiversiteit, met name in de akkerbouw, zowel op regioniveau, als op bedrijfs- en perceelsniveau. Dagelijkse bezigheden variëren van monitoring in het veld, modelleren van stikstofdynamieken tot aan het geven van integrale adviezen op gebiedsaanpak in relatie tot landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Janus den Toonder, Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Tessa van Hateren, Maarten J. Waterloo. 2024. Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023.
Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink. 2022. Innovatie veenkoloniën.

Boek(sectie)

Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk.

Wetenschappelijk artikel

Javier Carrillo-Reche, Titouan Le Noc, Dirk van Apeldoorn, Stella Juventia, A. Westhoek, Sindhuja Shanmugam, H.L. Kristensen, Merel A. Hondebrink, Sari Himanen, Pirjo Kivijärvi, Liga Lepse, Sandra Dane, W.A.H. Rossing. 2023. Finding guidelines for cabbage intercropping systems design as a first step in a meta-analysis relay for vegetables.

Vakblad artikel

Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Jos Verstraten, Frank van Herpen. 2023. Als waterbeheerder aan de slag met bodemkwaliteit: het stikstofbodemmodel.

Flyers en factsheets

Brochure