Nyncke J. Hoekstra

Dr. ir, Nyncke J. Hoekstra
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Magazine Article

N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Harm Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver.
Pedro W.L. Janssen MSc, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Eric Visser, Hans de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Najaarsbeheer: weinig effect voor weidevogel.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, K. van Houwelingen, A. Manhoudt. 2019. Voorweiden voor weidevogels.

Report

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, N.J. Hoekstra, Jan de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven.
N.J. Hoekstra, J.W.M. Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, G. Holshof, Harm Rijneveld, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden.