Nyncke J. Hoekstra

Dr. ir, Nyncke J. Hoekstra
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Nyncke Hoekstra werkt met name in de melkveehouderij rondom de thema's biodiversiteit, bodemkwaliteit en ruwvoerproductie. Zij werkt samen met boeren, onderzoekers en verschillende organisaties en bedrijven aan onderzoek en monitoring op plot-, perceel-, of bedrijfsniveau. Onderwerpen waaraan Nyncke werkt zijn bodemkwaliteit, draagkracht en graslandproductie in het veenweidebied, kruidenrijk grasland, beweiding en weidevogelbeheer.

Alle publicaties

Direct naar:

Brochure

Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.
Anne Jansma, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.

Congres bijdragen

Nyncke Hoekstra, Jonathan R. De Long, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Mixed effects of sward biodiversity and management regime on ecosystem services.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Overseeding clovers and forbs in permanent grassland on peaty soils.
Anne Jansma, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Robert Baars. 2024. The effect of grassland management intensity on earthworms and leatherjackets.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Lolium perenne populations effects on nitrogen concentration, use and uptake efficiency when grown on peat.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, J. Eriksen, D. Reheul, Nyncke Hoekstra. 2023. Leys in sustainable farming systems.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R.L.M. Schils, B. Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2020. The effect of kurzrasen and strip-grazing on grassland performance and load bearing capacity of a peat meadow.

Overig

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.

Wetenschappelijk artikel

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.
Martine Bruinenberg, Maaike van Agtmaal, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Residues of pesticides in dairy cow rations and fly treatments reduce the number of Coleoptera in dung.
Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil chemical, physical and microbiological properties and grass N yield in drained peat soil.
Brechje de Haas, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Eric Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R. Schils, Bert Philipsen, C.G. van Reenen, Karel van Houwelingen, Nick J.M. van Eekeren. 2019. The effect of Kurzrasen and Strip-Grazing on Grassland Performance and Soil Quality of a Peat Meadow.

Rapport

Nyncke Hoekstra, Martine Bruinenberg, Karel van Houwelingen, G. Holshof. 2022. Adaptief weiden in het veenweidegebied - kurzrasen en roterend standweiden.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond.

Vakblad artikel

Dion van Deijl, Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick J.M. van Eekeren, Gé van den Eertwegh. 2023. Verdamping en gewasontwikkeling onder droge omstandigheden: modelberekeningen van de werkelijke transpiratie van een aantal landbouwgewassen.
Nyncke Hoekstra, Anne Jansma. 2022. Weidegang voor weidevogels.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Doorbreken pendelende regenwormen schalterveen?.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.

Flyers en factsheets