Pedro W.L. Janssen

Pedro W.L. Janssen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Pedro Janssen werkt met name in de melkveehouderij rondom thema’s opbrengst, voederwaarde, klimaat en biodiversiteit. Zijn specialisme is met name productief en extensief kruidenrijk grasland. Hierin doet hij zowel onderzoek naar opbrengsten, voederwaarde en biodiversiteit, maar begeleidt hij ook boeren met de inpassing en management in hun bedrijf. Hiernaast doet hij ook nog onderzoek naar de persistentie van witte klaver en de draagkracht van grasland in het veenweidegebied bij een verhoogd waterpeil. Door onderzoek te doen naar deze onderwerpen hoopt hij bij te dragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema. 2024. Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit.

Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen, Willemien Geertsema, Anthonie Stip, Rob Geerts, T. Visser. 2024. Kruidenrijk grasland: biodiversiteit en productie.
Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren, Thomas van Tetering, Tom Niehof. 2024. Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen.
Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen. 2023. Levensduur van witte klaver in grasland verlengen.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.

Brochure

Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.

Wetenschappelijk artikel

Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.

Congres bijdragen

Pedro W.L. Janssen, Merijn van den Hout, Henk Schilder, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Can Equisetum palustre L. be combatted using electrical weed control?.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.