Pedro W.L. Janssen

Pedro W.L. Janssen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Pedro Janssen werkt met name in de melkveehouderij rondom thema’s opbrengst, voederwaarde, klimaat en biodiversiteit. Zijn specialisme is met name productief en extensief kruidenrijk grasland. Hierin doet hij zowel onderzoek naar opbrengsten, voederwaarde en biodiversiteit, maar begeleidt hij ook boeren met de inpassing en management in hun bedrijf. Hiernaast doet hij ook nog onderzoek naar de persistentie van witte klaver en de draagkracht van grasland in het veenweidegebied bij een verhoogd waterpeil. Door onderzoek te doen naar deze onderwerpen hoopt hij bij te dragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema. 2024. Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit.
Jan-Paul Wagenaar, Maaike van Agtmaal, Pedro W.L. Janssen, Bo Stout, Moira de Klyn. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij.

Wetenschappelijk artikel

Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2022. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.

Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen. 2023. Levensduur van witte klaver in grasland verlengen.
Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Pedro W.L. Janssen. 2022. Grasklaver: onderzoekservaringen op een rij.
Jan Rinze van der Schoot, Pedro W.L. Janssen. 2022. Nieuwe klaverrassen standvastiger.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.

Congres bijdragen

Pedro W.L. Janssen, Merijn van den Hout, Henk Schilder, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Can Equisetum palustre L. be combatted using electrical weed control?.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.

Brochure

Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Carmen Versteeg, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Pedro W.L. Janssen, Joachim G.C. Deru, Martine Bruinenberg, Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Diederik Sleurink, Pietjan de Jong, Teus Verhoeff, Barend Meerkerk, Rene Schepens, Frank Lenssinck. 2022. Winst & Weidevogels.
Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water.

Overig

René Schepers, Barend Meerkerk, Els van Westrienen, Teus Verhoeff, Onno van Eijk, Aart de Zeeuw, Pedro W.L. Janssen, Sjon de Leeuw, Maaike van Agtmaal, Jeroen Pijlman, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Karel van Houwelingen, Leo Kool, David de Jong, Youri Egas, Jan Voets, Martine Bruinenberg, Monique W.P. Bestman, Ingrid van Dixhoorn, Wim den Hartog, Delian Kool, Ariëtte van Knegsel, Peter de Wit, Cynthia Verwer, Anna Koornneef, Tim van Noord. 2022. De trots van de Krimpenerwaard.