Peter Keijzer

Ir. Peter Keijzer
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Peter Keijzer werkt vooral in de landbouw aan thema's zoals eiwittransitie, veredeling en rassenonderzoek, biodiverse en robuuste teeltsystemen, verzilting, microbioom en voedselkwaliteit: alles gericht op verduurzaming van teelten en teeltsystemen met daarbij een eerlijk verdienvermogen voor de boer. Hij is co-programmaleider Groene Veredeling, nationaal actief in overlegstructuren van de biologische landbouw en internationaal actief in onderzoeksprogrammering voor de biologische landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.
Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’.
Peter Keijzer, Floor C. van Malland MSc, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, G.K. Pot, Peter Voshol. 2020. Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens.