Peter Keijzer

Ir. Peter Keijzer
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Report

Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.