Robert-Jan (R.J.M.) van Diepen

Ir. Robert-Jan (R.J.M.) van Diepen
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Robert-Jan van Diepen, agrarisch econoom en marktkundige, werkt voornamelijk in de veehouderij en akkerbouw. Hij heeft uitgebreide praktische kennis van de dagelijkse gang van zaken op een agrarische bedrijf en hoe agrariërs denken en handelen. Robert-Jan richt zich vooral op de economische impact van veranderende bedrijfsvoering van veehouders en akkerbouwers. Ook werkt hij aan marktkundige vraagstukken met betrekking tot natte teelten en verdienmodellen van ecosysteemdiensten.