Thom (A.J.) van der Sluijs

Thom (A.J.) van der Sluijs MSc
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Thom van der Sluijs houdt zich bezig met thema's gerelateerd aan bodemkwaliteit en biodiversiteit in grasland. Momenteel doet hij met name onderzoek in de veenweides naar het effect en de toepasbaarheid van klei in veen op het tegengaan van veenafbraak en bodemdaling.