Udo Prins

Ir. Udo Prins
Onderzoeker Duurzame Teelt
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Book

Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Wytze J. Nauta, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2008. Eén plus één is drie..
Udo Prins, Jan de Wit, Ellen Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.

Brochure

Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.
Edwin Nuijten, Udo Prins. 2014. Kalktolerante lupinerassen.

Magazine Article

Udo Prins, Edwin Nuijten. 2014. Brood van natuurakkers.
Joachim G.C. Deru, Udo Prins. 2009. Directe zaai als duurzaam alternatief.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, J. Pijlman, Ollie van Hal, Udo Prins. 2020. Kosten inputs en kapitaal versus schaalgrootte.
Udo Prins, Marleen Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw.
Joachim G.C. Deru, Udo Prins, H.A. van Schooten. 2014. Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven.

Newsletter

Ellen Heeres, Udo Prins. 2004. Gras-erwten of gerst-erwten.
Udo Prins, Ellen Heeres, Frans W. Smeding, Jan de Wit. 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.

Newspaper Article

Pamphlet / Brochure

Udo Prins, Lucy P.L. van de Vijver, Peter Voshol. 2017. Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger.

Remaining

Jan de Wit, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking..

Report

Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen, Riekje Bruinenberg, Udo Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon.
J.R. Bloksma, Udo Prins, Jan de Wit, Monique W.P. Bestman, H. Helsen. 2002. Geeft samenwerking tussen fruitteelt en veehouderij meerwaarde?.
Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Ruud Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen.