Waas Thissen

Waas Thissen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Waas Thissen werkt met name aan de monitoring en verwaarding van ecosysteemdiensten. Daarbij richt hij zich voornamelijk op opkomende onderwerpen zoals "carbon farming" (koolstofboeren), "agroforestry" (agrobosbouw), en natte teelten in het veenweidegebied - meestal in de context van de melkveehouderij. Welke maatschappelijke en ecologische diensten leveren deze alternatieve activiteiten? En hoe kunnen deze diensten bijdragen aan een verdienmodel voor de boer? Het snijvlak van behoudt van een goede staat van natuur milieu enerzijds en een productieve en veerkrachtige landbouw anderzijds is wat hem persoonlijk interesseert en dagelijks motiveert.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Jan-Paul Wagenaar, Esther Wattel-Koekkoek, Waas Thissen, Femke A. Hoefnagels, Marianne Hoogmoed, Ton van Schie, Hanneke Heesmans, J. Specken, Willem Spriensma, K. Colombijn-van der Wende, Juli van Middelaar, Marieke Jelsma, Emiel Ansems, Henk Antonissen, Leen Janmaat. 2024. Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023.

Vakblad artikel

Waas Thissen, Jacco de Stigter, Abco de Buck, Jeroen Pijlman, Youri Egas. 2024. Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil.
Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Vegan kaas: de nieuwe margarine?.
Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten.

Brochure

Lyanne van den Berg, Chris J. Koopmans, Waas Thissen, Janus den Toonder, Ton van Schie. 2024. Koolstofvastlegging in bodem, bomen en bouwmateriaal.