Willemijn J.M. Cuijpers

Ir. Willemijn J.M. Cuijpers
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Willemijn Cuijpers werkt binnen het team Veredeling en Innovatieve Teelten aan de verduurzaming van akker- en tuinbouw. Haar onderzoek is gericht op het ontwikkelen van weerbare, robuuste teeltsystemen. Dat begint bij duurzaam bodembeheer, maar gaat ook over de keuze van robuuste rassen en een gezonde gewasrotatie. Een belangrijk onderzoeksthema is de eiwittransitie: een groter aandeel plantaardig eiwit in onze voeding, door teelt van peulvruchten van eigen bodem. Alle uitdagingen die daarbij horen vormen onderwerp van onderzoek: van bodemkwaliteit tot plantweerbaarheid, en van gewasrotatie tot de inrichting van bedrijf en omgeving, om zo bijvoorbeeld een goede bestuiving of plaagbeheersing te realiseren.

Alle publicaties

Rapport

Willemijn J.M. Cuijpers, Udo Prins. 2023. Teelthandleiding lupine.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Kansen voor winterlupine.
Willemijn J.M. Cuijpers, Boki Luske, G. Brouwer. 2022. Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie.
Willemijn J.M. Cuijpers, Dennis T. Heupink. 2022. Bestuiving en oogstzekerheid in eiwitgewassen.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer. 2022. Rassenonderzoek zomerveldboon.
Willemijn J.M. Cuijpers, Martine Bruinenberg. 2022. Brabant bemest beter.
Burret Schurer, Willemijn J.M. Cuijpers, Marianne Hoogmoed. 2022. Late inzaai van groenbemesters, en inzet van vanggewassen na veldboon.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.
Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’.
Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Ruud Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland.
Willemijn J.M. Cuijpers, Soraya França, Jane Debode, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2015. Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium.
R.C.F.M. van den Broek, W. van den Berg, J. Lamers, Willemijn J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands, Sjoerd Smits. 2014. Werken aan bodemweerbaarheid.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Biodiversiteit in de melkveehouderij.
Leen Janmaat, Willemijn J.M. Cuijpers. 2012. Weerbare bodemwijzer.
Willemijn J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2008. Hulpmeststoffen.
Marleen Zanen, Willemijn J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt, Aat van Winkel. 2007. Biokas verslag 2005.
Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, W. Voogt, Aat van Winkel, A. van den Bos. 2005. Biologische kasteelt op zandgrond: bodem en bemesting.
Monique W.P. Bestman, Willemijn J.M. Cuijpers, Ton Baars. 2003. Self-medication by pigs in organic livestock farming.

Vakblad artikel

Willemijn J.M. Cuijpers, Dennis T. Heupink. 2023. Meer hommels, betere bonen.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, Chris J. Koopmans. 2005. Bodemleven lastig te sturen met mest of compost.
Monique W.P. Bestman, Willemijn J.M. Cuijpers, Ton Baars. 2003. Zelfmedicatie door varkens. Een nieuw concept voor diergezondheidszorg..

Flyers en factsheets

Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Handout teelt winterlupine.

Brochure

G. Brouwer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2022. Metselbijen inzetten in de fruitteelt.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
A.J.T.M. Hospers-Brands, J. Lamers, Willemijn J.M. Cuijpers, R.C.F.M. van den Broek. 2015. Samen met ondernemers naar een weerbare bodem.
Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat. 2014. Compost composities.
Willemijn J.M. Cuijpers, Jan G. Bokhorst, Chris J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & bemesting Biokas 2005.
Willemijn J.M. Cuijpers, Jan G. Bokhorst, Chris J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & Bemesting: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt..

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, J. W. Erisman, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt. 2008. Nitrogen balances in Dutch organic greenhouse production.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, J. Amsing, J. Potsma, Chris J. Koopmans. 2005. Effect of Organic Fertilizers on Regeneration of Biodiversity after Soil Steaming in Organic Glasshouses.

Wetenschappelijk artikel

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans, Ben J. Koks. 2016. Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both.
Willemijn J.M. Cuijpers, A.W.G. van der Wurff, Leen Janmaat. 2011. Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation.
W. Voogt, P.H,.E. de Visser, Aat van Winkel, Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints.

Boek(sectie)

Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, Jacques G. Fuchs. 2016. Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses.
Jacques G. Fuchs, Willemijn J.M. Cuijpers. 2016. Compost types, feedstocks and composting methods.

Overig

Leen Janmaat, Willemijn J.M. Cuijpers, B. Willems, Mark Mulder. 2014. Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij.

Nieuwsbrief

Heleen Bos, L. Mertens, Marcel van Diemen, Leen Janmaat, Willemijn J.M. Cuijpers. 2013. Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013.
Peter Leendertse, Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, Nick J.M. van Eekeren, A. Lommen, Adriaan Guldemond, Jan G. Bokhorst, H. Kloen, Bert Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15.
Willemijn J.M. Cuijpers, Anneloes Visser, Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, John Verhoeven, Arjen Roelandse, Peter Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16.

Jaarverslag

Willemijn J.M. Cuijpers, Chris J. Koopmans, A. van den Bos, W. Voogt. 2005. Thema Bodemvruchtbaarheid.