Willemijn J.M. Cuijpers

Ir. Willemijn J.M. Cuijpers
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Willemijn Cuijpers werkt binnen het team Veredeling en Innovatieve Teelten aan de verduurzaming van akker- en tuinbouw. Haar onderzoek is gericht op het ontwikkelen van weerbare, robuuste teeltsystemen. Dat begint bij duurzaam bodembeheer, maar gaat ook over de keuze van robuuste rassen en een gezonde gewasrotatie. Een belangrijk onderzoeksthema is de eiwittransitie: een groter aandeel plantaardig eiwit in onze voeding, door teelt van peulvruchten van eigen bodem. Alle uitdagingen die daarbij horen vormen onderwerp van onderzoek: van bodemkwaliteit tot plantweerbaarheid, en van gewasrotatie tot de inrichting van bedrijf en omgeving, om zo bijvoorbeeld een goede bestuiving of plaagbeheersing te realiseren.

Alle publicaties

Rapport

Arjen Venema, Lotte Embregts, Talitha Knol, Berno Strootman, Boki Luske, Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Floor Ambrosius, Judy Koppenjan, Sanne Hooiveld. 2024. Natuurpositieve eiwitteelt.
Willemijn J.M. Cuijpers, Udo Prins. 2023. Teelthandleiding lupine.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Kansen voor winterlupine.
Boki Luske, Iris Flamand, Jan-Paul van der Kolk, Jonas A.B. Schepens, Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Natuurpositieve eiwitgewassen.
Willemijn J.M. Cuijpers, Martine Bruinenberg. 2022. Brabant bemest beter.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.
Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’.
R.C.F.M. van den Broek, W. van den Berg, J. Lamers, Willemijn J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands, Sjoerd Smits. 2014. Werken aan bodemweerbaarheid.

Vakblad artikel

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, J. W. Erisman, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, J. Amsing, J. Potsma, Chris J. Koopmans. 2005. Effect of Organic Fertilizers on Regeneration of Biodiversity after Soil Steaming in Organic Glasshouses.

Brochure

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
A.J.T.M. Hospers-Brands, J. Lamers, Willemijn J.M. Cuijpers, R.C.F.M. van den Broek. 2015. Samen met ondernemers naar een weerbare bodem.
Willemijn J.M. Cuijpers, Jan G. Bokhorst, Chris J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & Bemesting: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt..

Overig

Leen Janmaat, Willemijn J.M. Cuijpers, B. Willems, Mark Mulder. 2014. Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?.