Over ons

Wij zijn een onafhankelijk internationaal erkend kennisinstituut en doen onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Onze maatschappelijk betrokken onderzoekers werken nauw samen met de praktijk, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Daarbij is de natuur een inspiratiebron, evenals pioniers onder de boeren, de zorgprofessionals en de voedingsindustrie. Wij richten ons op integrale methoden die ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Hoe we dat op onze eigen wijze doen lees je bij onze werkwijze en op onze themapagina’s.

Missie

Onze missie is om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te verspreiden ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Dankzij praktijkgericht onderzoek en advies dragen wij al meer dan 45 jaar bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. Met ons werk leveren wij dus een positieve bijdrage aan de maatschappij. Wij doen dit vanuit de volgende uitgangspunten: grensverleggend, aantoonbaar, samenhangend en toepasbaar.

Visie

Wij streven naar positieve gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een duurzame leefomgeving en een volhoudbare landbouw. Daarom richten we ons onderzoek op maatschappelijke transities die daaraan bijdragen. Onderzoeksvragen hebben we ondergebracht in een zestal thema’s waarop we actief werken en die we zeer relevant achten om te komen tot een duurzame, gezonde en volhoudbare aarde en samenleving. Lees meer over onze visie en projecten op de volgende themapagina’s: