Werken bij het LBI

Werken bij ons betekent gericht werken aan duurzaamheid en aan het versterken van natuurlijke systemen. Onze activiteiten (onderzoek, advies en ontwikkeling) zijn erop gericht om vragen uit de praktijk en beleid daadwerkelijk integraal en participatief op te pakken en tot heldere adviezen te komen op met en voor de ondernemers en professionals in de landbouw en gezondheidszorg en voedingsindustrie.

Onze zes thema’s geven goed weer waar we nu inhoudelijk aan werken, in het projectenoverzicht kun je zoeken/filteren op onderwerpen. Dat is een goede manier om te zien wat voor expertises we zoal in huis hebben. Op de medewerkerspagina kun je zien wie je collega’s worden als je bij ons aan de slag gaat.

Medewerkers Louis Bolk Instituut
Onze onderzoekers zijn het liefst in het veld te vinden.

Creatieve en innovatieve inhoud

Onze medewerkers, ongeveer 50, waarderen de creatieve en innovatieve inhoud van hun werk. Bovendien merken ze dat onze praktijkgerichte aanpak leidt tot oplossingen waarmee boeren, natuurorganisaties, zorginstellingen, wijkbewoners en bedrijven echt aan de slag kunnen. Als het gaat over de sfeer van onze organisatie, dan vinden medewerkers het prettig dat we informeel met elkaar omgaan. Naast je primaire werkzaamheden en taken is er veel ruimte om activiteit in en voor de organisatie te ontplooien, te communiceren over je eigen werk en jezelf te ontwikkelen.  

Betrokken en behulpzaam

Onze medewerkers waarderen de flexibiliteit in werktijden, afwisseling in werkzaamheden en vrijheid in hun werk. We kunnen zo werken omdat onze medewerkers zelfredzaam zijn, een hoge mate van betrokkenheid hebben en verantwoordelijkheid aan kunnen. Een Bolker zet een extra stap als het nodig is. Dat wil niet zeggen dat je er alleen voor staat: nieuwe medewerkers worden begeleid in het werk door een mentor en krijgen een buddy als sparringspartner. Ook zijn onze medewerkers erg behulpzaam en bereid naast de ander te gaan staan. Je moet wel zorgen dat duidelijk is waar je hulp bij kunt gebruiken, je krijgt het niet vanzelf.

Duurzaamheid

We hebben twee bedrijfsauto’s voor het veldwerk en een hybride personenauto voor veldwerk en klantbezoeken. We vergoeden het gebruik van eigen auto of OV voor werk reizen. We stimuleren duurzaam gedrag door veel ruime te bieden voor bijvoorbeeld een fietsregeling. Voor bereikbaarheid zie onze contact pagina. Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zie de pagina MVO- en CSR-beleid.

Plan voor gendergelijkheid - Gender Equality Plan (GEP)

De Europese Commissie zet zich in voor het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Als deelnemende onderzoeksorganisatie ondersteunt het Louis Bolk Instituut dit door onze eigen inzet voor gender en sociale gelijkheid in onze eigen organisatie en binnen ons veld van toegepast onderzoek. Daartoe vat het Plan voor gendergelijkheid (GEP) de maatregelen, activiteiten en het beleid samen die het LBI heeft geïmplementeerd of van plan is te implementeren.

Vacatures

Voor het actuele aanbod vacatures kijk je bij vacatures. Bovendien werken we regelmatig met stagiairs. Blijf op de hoogte van interessante functies door ons te volgen op Twitter en LinkedIn. Voor vragen over vacatures en stageplaatsen kun je terecht bij de Managing Director, Klaas Berkhof (T: 0343-523860, E: k.berkhof@louisbolk.nl).