Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een groeiende wereldwijde uitdaging voor de gezondheidszorg. De manier waarop antibiotica worden gebruikt in de zorg en in de landbouw zorgt voor een toenemende resistentie bij bacteriën tegen deze antibiotica. Het Louis Bolk Instituut draagt met kennisontwikkeling en kennisverspreiding bij aan het reduceren van (onjuist) antibioticagebruik en antibioticaresistentie. 
 

One Health

De World Health Organisation (WHO) spoort het ontwikkelen van een One Health benadering voor het oplossen van de antibioticaresistentie uitdaging aan. Er is dringend behoefte aan juiste vormen van omgang met antibiotica en het ontwikkelen van alternatieven voor antibiotica zoals bijvoorbeeld kruidengeneesmiddelen. 

Microbioom

Het wordt daarnaast steeds duidelijker dat de bacteriebevolking in de darmen een rol inneemt bij de gezondheid van de mens. Meer inzicht in de interacties tussen de micro-organismen, de gastheer (de mens) en de omgeving, geeft mogelijkheden om gezondheid en welbevinden te kunnen verbeteren. Die interacties kunnen door voeding, zoals yoghurt, of medicatie, zoals antibiotica, een herstellende, maar ook een verstorende werking hebben op het menselijk microbioom. 

Het Louis Bolk Instituut draagt bij aan het reduceren van (onjuist) antibioticagebruik en antibioticaresistentie en genereert en verspreidt goede informatie over de bijdrage van (evidence based) complementaire zorg aan preventie en behandeling van infectieziekten in zorg en landbouw. Wij participeren daartoe in verschillende (inter)nationale projecten. Enkele van deze projecten benoemen we hieronder. 

  • Onderzoek naar patiënt-ervaringen met Complementaire zorg: Van Ongepast antibioticagebruik naar gepast CAM gebruik- Een explorerend onderzoek naar non-antibiotische preventieve en curatieve behandelingsopties voor recidiverende urineweginfecties. 
  • Het schrijven en publiceren van een wetenschappelijke publicatie: “A systematic review of systematic reviews of observational studies and clinical trials examining complementary and alternative medicine treatment strategies to control symptoms of uncomplicated acute RTIs and to reduce antibiotic use”
  • Het ontwikkelen en testen van een keuzehulp en artsen en patiënteninformatie leaflets “Complementaire zorg voor ongecompliceerde, acute bovenste luchtweginfecties” voor patiënten, artsen en apothekers 
  • Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology
  • Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) - zie de pagina hieronder voor meer informatie.