eHealth in de praktijk

De zorg in Nederland wordt complexer, terwijl er steeds minder handen beschikbaar zijn. Soms kan eHealth daar een oplossing in bieden.  Het Louis Bolk Instituut focust zich op eHealth implementatie- en monitoringtrajecten. Hier kijken onze onderzoekers naar de haalbaarheid en effectiviteit van een eHealth-toepassing in de drukke dagelijkse zorgpraktijk. We brengen de behoeftes, aanjagers en barrières in kaart rondom implementatie. Onze visie is dat de eHealth-implementatie een duidelijke ervaren meerwaarde moet hebben voor de eindgebruiker waardoor bij de zorgverlener ruimte ontstaat voor het leveren van zorg waar de patiënt centraal staat.
 

Implementatie en monitoren van eHealth in de praktijk

Bij onze eHealth projecten werken wij samen met zorglocaties, gemeentes en bedrijven die een eHealth-toepassing willen implementeren in hun organisatie. Een voorbeeldproject is:

Uitrol beeldbellen bij ouderen in aanleunwoningen

Wij hebben samen met de woonzorgorganisatie Mennistenerf Pennemes Combinatie gekeken naar de barrières, behoeftes en bevorderende factoren van inzetten van videobellen bij ouderen tegen de eenzaamheid tijdens de lockdown periodes. Door te werken met een sterk versimpeld besturingssysteem van Genus Care en een persoonlijke benadering bleek beeldbellen goed haalbaar te zijn voor de meeste bewoners. Ook bij een (milde) cognitieve beperking of motorische stoornis. We hebben vervolgens een implementatieadvies ontwikkeld voor beeldbellen in de woonzorg.  Lees hier het short report met de ervaringen die dit onderzoek opleverde, of download de Factsheet Bevorderende factoren en barrieres bij beeldbellen

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met de zorgorganisaties Pennemes en Het Menistenerf en Genus Care, gefinancierd door de ZonMw vanuit de COVID-19 regeling ‘Wetenschap in de praktijk'.