Het combineren van akkerranden, taluds en slootkantenbeheer

Innovation Biodiversity Groninger Veenkoloniën

Steeds vaker leggen boeren akkerranden aan om de biodiversiteit op hun land te stimuleren. Het beheer van de aangrenzende sloot wordt echter nog vaak uitbesteed. Dit terwijl een gecombineerd beheer van akkerranden, taluds en slootkanten een grotere bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit dan het enkel akkerranden beheer. In dit project test het Louis Bolk Instituut verschillende opties van gecombineerd beheer om zo tot een optimaal beheer van de natte dooradering in de Veenkoloniën te komen.

Combineren van functies

De landbouw staat voor meerdere grote opgaven, van het herstel en behoud van biodiversiteit tot het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast moet er voldoende en gezond voedsel geproduceerd worden. Het is daarom van belang diverse functies te combineren. In het project Combi akkerranden, taluds en slootkantenbeheer Veenkoloniën kijken we hoe, door goed beheer van sloten en aangrenzende akkerranden, zo veel mogelijk van deze functies kunnen worden benut. 

Beheren is leren

Het is nog nauwelijks bekend hoe je een sloot en de aangrenzende akkerrand het best kan beheren wanneer je zowel de  waterkwaliteit, biodiversiteit en de natuurlijke plaagbeheersing wilt verbeteren. Er zijn meerdere opties. Sloten kunnen geklepeld of gemaaikorfd worden. Dit kan in één keer of juist gefaseerd. Slootvuil kan worden afgevoerd of op het talud, de akkerrand of in het perceel worden gelegd. Akkerranden kunnen in het voorjaar of in het najaar gezaaid worden en er zijn veel verschillende typen mengsels mogelijk. Natuurlijk is het ook mogelijk om de  natuur zijn gang te laten gaan en te kijken wat er vanzelf opkomt. Op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond testen wij al deze opties. Op deze manier kunnen we onderzoeken wat, en welke combinatie, werkt. We focussen hierbij op vier functies van een akkerrand-slootkant combinatie: insectendiversiteit promoten, natuurlijke plaagbestrijders aantrekken, wintervoedsel voor akkervogels bieden en drift en uitspoeling reduceren.

Kennisuitwisseling

Deze proef biedt een mooie showcase voor telers in de regio om verschillende manieren van akkerranden en slootkantenbeheer met eigen ogen te zien. Daarnaast opent het de dialoog met waterbeheerders over het combineren van functies van de natte dooradering. Met de resultaten van deze proef kunnen we deze dialoog voeden zodat alle partijen een weloverwogen beslissing kunnen maken over het beheer van slootkanten en akkerranden in de regio.

Bekijk ook de video over dit project:

De proef Combi akkerranden, taluds en slootkantenbeheer Veenkoloniën is aangelegd op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond. In 2020 is begonnen met een nulmeting en het gefaseerd schoon- en maaibeheer van de sloot en het talud. Ook zijn de najaars-zaaimengsels ingezaaid. In 2021 worden ook de voorjaarszaai uitgevoerd en worden de eerste resultaten verwacht.

Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, Agrarische Natuur Drenthe (AND) en de provincies Groningen en Drenthe. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).