Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen

Pootgoedtelers zijn steeds meer genoodzaakt om milieuvriendelijker en duurzamer te telen. Een groep pootgoedtelers in Groningen ziet hier kansen voor innovatie. In 2017 is er een project gestart met akkerbouwers, het Collectief Midden Groningen, het Louis Bolk Instituut en Hoogland bv. Het doel van het project was het ontwikkelen van een integrale systeemaanpak voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit met behulp van een set van integrale maatregelen op het vlak van bouwplan, vruchtwisseling, organisch stofbeheer, agrarisch natuurbeheer en (bodem)biodiversiteit.

Veldtesten

In 2018 werden er 3 veldtesten bij de deelnemende akkerbouwers gedaan:

  1. Veldtest 1 bestaat uit opbrengsten van compost op een perceel lichte klei en op een perceel zware klei. Op deze percelen zullen stroken met verschillende hoeveelheden compost worden aangelegd.
  2. Veldtest 2 bestaat uit een perceel dat een sabbatical year krijgt. Voor optimalisatie van de bodem zal worden ingezaaid met verschillende soorten groenbemester.
  3. Veldtest 3 bestaat uit een perceel waarbij er 3 stroken worden aangelegd. Een strook wordt alleen met  sporenelementen behandeld, de volgende strook wordt deels met gewasbeschermingsmiddel en deels met sporenelementen behandeld, en de derde strook zal volledig met de reguliere gewasbeschermingsmiddelen worden behandeld.

Door middel van diverse analyses werd gekeken naar de effecten van deze veldtesten op o.a. opbrengsten, bodem en inzet van gewasbescherming. 

Lees meer

Verslag Veldbijeenkomst - Nieuwsbericht juli 2018
Effecten compost in de pootaardappelteelt - Nieuwsbrief december 2018
Pootgoed met minder chemie - Nieuwsbrief december 2018
Aankondiging tweede veldseizoen - Nieuwsbrief februari 2019
Verslag Veldbijeenkomst - Nieuwsbericht juni 2019
Extra jaar – Nieuwsbericht januari 2020
Slot project - Nieuwsbericht maart 2020
Monitoring bij verduurzaming pootaardappelteelt

Dit project werd mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”