Leefstijl als medicijn

De toename van leefstijlgerelateerde ziekten zijn al jaren een groeiend probleem. Ongezonde leefstijl en voeding blijven voor het overgrootste deel bij te dragen aan deze groei. Wij geloven dat een gezonde en duurzame leefstijl te bevorderen is vanuit de dagelijkse omgeving van de persoon, inclusief de zorg- en werkomgeving. Wij maken direct gebruik van een burger/patiënt/cliënt/persoon-gedreven insteek (citizen-science), zogenaamde ‘real-life robustness’. Gebruikmakende van ‘evidence-based practice’ en ‘practice-based evidence’ vertalen wij de dagelijkse praktijk naar de wetenschap, welke weer leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen voor de praktijk. De ervaring en benodigdheden van de burger/patiënt/cliënt/persoon staat voorop in het initiëren van ons wetenschappelijk en evaluatie van ons werk.
 

Leefstijl in de Zorg

Wij geloven dat een gezonde en duurzame leefstijl bij ziekte te bevorderen is vanuit de dagelijkse zorgomgeving van de persoon. Wij hebben in 2020 een enquête gehouden onder 700 zorgprofessionals en patiënten om te peilen hoe ze tegen leefstijlgeneeskunde aankijken, wat hen zou helpen en waar ze in de praktijk tegenaan lopen. De meest genoemde barrières voor implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk waren voor zorgprofessionals de structuur van het huidig zorgstelsel, lage vergoedingen, gebrek aan tijd, kennis of eenduidige richtlijnen. Patiënten gaven aan vaak geen beeld te hebben van een leefstijlgeneeskunde programma. Verder zagen zij uitdagingen in tijd, of hadden geen tijd, zagen geen noodzaak omdat medicijnen ook werken, of omdat ze dachten al gezond te leven. Een opvallend resultaat van de enquête was dat zorgverleners en patiënten een ander idee hadden over wie de een leefstijlprogramma zou moeten begeleiden. Zorgverleners zagen daar vaak een rol voor de huisarts terwijl patiënten juist aangaven behoefte te hebben aan een leefstijlcoach.

Met diverse samenwerkingspartners zoals Voeding Leeft en Lifestyle4Health (LUMC/TNO), werken wij aan de vertaling van deze behoefte bij de patiënt/cliënt naar toepasbare leefstijl aanpassingen binnen de persoonlijke zorgomgeving. 

Leefstijl op het Werk

We weten het allemaal: gezonder eten betekent minder ziek zijn en dus minder kosten voor de zorg en werkgevers. Zeker nu in tijden van COVID-19. Veel mensen wíllen ook gezond eten, maar kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Ook van werkgevers. Steeds meer werkgevers zien hun rol in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun werknemers. Omdat daarmee arbeidsuitval, ziekteverzuim en verlies aan productiviteit vermindert. Maar ook omdat werkgevers aantrekkelijker worden voor werknemers wanneer ze aandacht schenken aan vitaliteit. Daarin is ook aandacht voor leefstijl, voeding en bioritme essentieel, zo vindt Louis Bolk Instituut. Steeds meer onderzoek laat zien dat mensen die in ploegendiensten werken
gezondheidsklachten hebben, en aandacht naar voeding en het tijdstip hiervan en bewegen kan hierbij helpen. Door implementatie van ons vitaliteitspakket monitoren wij hoe dit bijdraagt aan een gezondere voedingsconsumptie en aan duurzame inzetbaarheid,
vitaliteit en mentale weerbaarheid.