Omkeren van diabetes type 2 door leefstijl en voeding

Aan dit traject neemt een groep van 1900 mensen met de diagnose diabetes type 2 neemt deel aan het Keer Diabetes2 Om programma van Voeding Leeft in de periode 2017 - 2019. Gedurende 2 jaar starten er elke maand nieuwe groepen, en elke groep bestaat ongeveer uit 20 deelnemers. Deze deelnemers worden 2 jaar lang gevolgd.
 

Het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ is een multidisciplinaire leefstijlbehandeling gericht op het omkeren van diabetes type 2. In zes maanden werken de deelnemers in groepen aan een nieuwe leefstijl. Daar leren ze regie te krijgen over hun ziekte en hoe voeding, beweging en ontspanning ingezet kan worden zetten als ‘medicijn’. Deelnemers krijgen medische controles (volgens de NHG-standaard), zoals nuchtere bloedglucose en HbA1c-waarden. Het Louis Bolk Instituut evalueert het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ van Voeding leeft door middel van online vragenlijsten. Hierin worden klinische waardes van diabetes type 2 nagevraagd en wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van leven en de voedingsconsumptie. We volgen de deelnemers tot 2 jaar na hun start. Dit project sluit naadloos bij de door het Louis Bolk Instituut ontwikkelde definitie van positieve gezondheid:

 “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. “

 Voor informatie over de inhoud van het programma verwijzen wij naar de website Keerdiabetesom.nl 

Omkeren van Diabetes

In 2020 hebben wij samen met onze partner Voeding Leeft een publicatie uitgebracht over de resultaten van dit programma na 2 jaar.

De totale resultaten na 24 maanden waren beschikbaar voor 234 deelnemers (‘responders’). 67% van de deelnemers gebruikte minder glucoseverlagende medicatie en 28% stopte zelfs volledig met gebruik van glucoseverlagende medicatie. Van alle insuline gebruikers bij start bleek zelfs dat 71% volledig gestopt te zijn met het spuiten van insuline. De deelnemers verloren gewicht en werden metabool gezonder gebaseerd op diverse klinische parameters zoals een daling van triglyceriden, stijging van HDL. Kwaliteit van Leven en gerapporteerde gezondheid waren na 24 maanden sterk verbeterd.

Het inzetten van een leefstijl en voedingsprogramma vanuit een multidisciplinaire opzet draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, waarbij de ziekte minder dominant is in zijn/haar leven en waarbij minder medicatie nodig blijkt.

Erkenning door EU

Het ‘Keer Diabetes2 Om’ (KDO) programma is door de Europese Unie erkend als eerste leefstijlbehandeling voor mensen met diabetes type 2. De EU-gezondheidsraad heeft de behandeling officieel bestempeld als ‘best practice’ op basis van de succesvolle resultaten. Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald: leefstijl stond nog niet eerder centraal bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Radio-interviews

Beluister hier het interview op NPORadio1 met huisarts Nienke de Jong over het omkeren van Diabetes type 2.

Beluister hier het interview bij Radio Rijnmond met onderzoeker Peter Voshol over de omkering van Diabetes type 2.