Onderzoek en proeftuinen complementaire zorg

Behandelaars en farmaceutische bedrijven moeten aantonen dat hun therapeutische of medische behandeling effectief is. Deze overheidseis geldt ook voor natuurlijke geneesmiddelen en andere vormen van complementaire zorg (CZ). Om te achterhalen of de geneesmiddelen of therapieën doen wat ze beloven, is onafhankelijk onderzoek naar complementaire behandelwijzen nodig. Dat voert het Louis Bolk Instituut uit, met verschillende vormen van onderzoek, zoals effectiviteit onderzoek, pragmatische studies, implementatie studies en proeftuinen.

Effectonderzoek Complementaire Zorg

Gebruikers en artsen bij homeopathische, antroposofische en natuurgeneeskunde hebben baat bij wetenschappelijk aangetoonde, ('evidence based') geneesmiddelen en therapieën. Dergelijke CZ-geneesmiddelen worden namelijk steeds vaker toegepast. Juist ook op eigen initiatief van patiënten die meer eigen verantwoordelijkheid willen nemen in hun genezingsproces. Dankzij onze ruime expertise in complementaire geneeskunde worden wij ingezet voor dergelijk onafhankelijk effectonderzoek. We werken dan uiteraard volgens internationaal geldende GCP- en ICH-richtlijnen.

Proeftuinen complementaire zorg

Het LBI ontwikkelt en test ook meetinstrumenten, methodieken en concepten voor het monitoren van het therapieverloop in bijvoorbeeld de eerstelijnszorg, de verslavingszorg en de psychiatrische zorg. Dit doen we door het opzetten en uitvoeren van proeftuinen samen met zorgorganisaties waarbij we CZ implementeren en meteen ook de effecten ervan evalueren. We beoordelen hierbij juist ook in hoeverre de therapieën rekening houden met individuele behandelbehoeften en bijdragen aan gezondheid, dit wordt ook wel pragmatisch onderzoek genoemd. Zo helpen wij onze opdrachtgevers, zoals zorginstellingen, bij het onderbouwen van hun behandelprogramma´s.

Communicatie tussen reguliere en complementaire zorg

Er is een enorme behoefte aan kennis over CZ in de samenleving alsook onder zorgverleners. Verschillende studies tonen echter aan dat de communicatie over CZ met reguliere zorgverleners moeizaam gaat. Door het inzetten van onze ervaring en expertise kunnen we ondersteunen bij het uitvoeren van behoefte onderzoek en het versterken van communicatie. Zo hebben wij een project uitgevoerd met een groep van complementair werkende artsen en reguliere huisartsen over communicatie (COCOZ), waarin een set aan tools is ontwikkeld om deze communicatie te verbeteren. 

Relevante Projecten

We hebben drie grote pragmatische studies recentelijk uitgevoerd: het effect van yoga op vermoeidheid bij borstkanker patiënten tijdens de chemotherapie, het effect van een individuele homeopathische behandeling van premenstrueel syndroom vergeleken met standaard behandeling, hypnotherapie en meditatie bij kinderen met hoofdpijn. 

Onlangs hebben we ook evaluaties afgerond in een aantal proeftuinen waar CZ is geïmplementeerd. Een daarvan is de proeftuin prOud, waarin probiotica voor antibiotica gerelateerde diarree in een ouderenzorginstelling is geïmplementeerd en geëvalueerd. Ook zijn er visualisatie oefeningen voor mensen die een heup of knie prothese hebben gekregen geïmplementeerd en geëvalueerd in een revalidatie centrum. Verder hebben we de effecten onderzocht van een uitgevoerde proeftuin complementaire zorg in een ouderenzorg instellingen waarbij 5 verschillende vormen van complementaire zorg zijn geïmplementeerd.

Check de relevante publicaties voor meer informatie over resultaten en bevindingen.