Positieve Gezondheid in Amsterdam Zuidoost

In het project Positieve Gezondheid in Amsterdam Zuidoost (november 2016 - 2019) wordt onderzocht of Positieve Gezondheid als verbindend begrip tussen professionals in de wijk en burgers kan zorgen voor actie in Amsterdam Zuidoost. Voorwaarde is dat behoeften en krachten van burgers op het gebied van gezondheid en leefomgeving centraal staan. Het belangrijkste doel van het project is om de veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid van burgers aantoonbaar te versterken om zo de gezondheidsachterstanden in dit stadsdeel terug te dringen.
 

Tot nu toe laten initiatieven om de situatie in Amsterdam Zuidoost te verbeteren vaak onvoldoende effect zien. Dat kan komen doordat acties en projecten vaak een korte looptijd hebben en niet voldoende op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is het moeilijk om de juiste ingangen te vinden bij burgers van verschillende etnische achtergrond.

Positieve gezondheid

Het begrip Positieve Gezondheid wordt in Nederland steeds meer ingezet en gewaardeerd. Bij Positieve Gezondheid wordt gezondheid breed ingevuld door aandacht te geven aan meerdere aspecten van gezondheid: 1. Lichaamsfuncties 2. Mentale functies 3. Spirituele/existentiële dimensie 4. Kwaliteit van leven 5. Sociaal-maatschappelijke participatie en 6. Dagelijks functioneren.

Projectopzet

De onderzoekers starten met een inventarisatie van projecten en initiatieven in de wijk Venserpolder die gericht zijn op betere gezondheid en leefomgeving. Daarna volgt er een gezamenlijk plan van aanpak. Stap drie is het ontwikkelen van pilotprojecten waarin bestaande projecten beter op elkaar en op wensen van burgers zijn afgestemd. Alle partijen, dus burgers, zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmakers en gemeente, worden hierbij betrokken.

Vernieuwend

Vernieuwend en uitdagend aan dit project is om het begrip Positieve Gezondheid te onderzoeken bij burgers met een multi-etnische achtergrond in aandachtsgebieden. Ook het onderzoeken van de combinatie ‘leefomgeving en Positieve Gezondheid’ is nieuw en kan bijdragen aan concrete verbetering van de situatie van burgers in Amsterdam Zuidoost/ Venserpolder. En ten slotte niet nieuw, maar wel erg belangrijk is het om burgers vanaf de start te betrekken, zodat niet top-down bepaald wordt wat goed voor de burgers zou zijn.

Het project Positieve Gezondheid in Amsterdam Zuidoost werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met verschillende personen en partijen in Amsterdam Zuidoost, waaronder Karin Moor (MaDi), Judith Meijer (Clientenbelang), Jessica Dikmoet (inwoner/ netwerker Amsterdam Zuidoost). Daarnaast werd het project ondersteund door Stadsdeel Zuidoost, de GGD en het Institute for Positive Health.