Sorghum als voedergewas in de melkveehouderij

Sorghum is een van oorsprong tropisch gewas. Het lijkt op mais met lange bloeiende pluimen. Sinds enkele jaren wordt er ervaring opgedaan met de teelt in Nederland. De afgelopen jaren zijn teelt- en voederaspecten onderzocht. Hoewel niet alle vermeende voordelen werden bevestigd, heeft sorghum potentie. Er is een uitgebreide teeltbrochure voor melkveehouders opgeleverd met informatie over gewas, teelt en vervoedering.

In veel publicaties staat dat sorghum voordelen biedt met betrekking tot bodemkwaliteit (structuur, organische stof), klimaatadaptatie (waterverbruik, overstromingstolerantie), nutriëntenefficiëntie (met name stikstofbehoefte), nitraatuitspoeling, lachgasemissie en ziektegevoeligheid. In teeltproeven is naar deze aspecten gekeken. Niet alle gesuggereerde voordelen werden bevestigd door het onderzoek. Bewijzen voor sterke droogtetolerantie en hogere organische stofopbouw zijn niet gevonden. Voordeel is wel het lagere risico in de teelt bij droge periodes (met uitzondering van de kiemperiode); zo kan ook bespaard worden op beregeningskosten, want er is minder beregening nodig dan bij mais. Daarnaast is er minder (kunst)mest nodig voor de teelt vergeleken met mais. Ook op het gebied van diergezondheid zijn er mogelijk voordelen te halen.

Teelt

In de brochure wordt ingegaan op de in Nederland beschikbare rassen, de perceelskeuze, de bemesting, het zaaien, de onkruidbeheersing en de gewasontwikkeling. Belangrijke kenmerken van de verschillende rassen, zoals vroegheid en opbrengst, maar ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen worden besproken. Dit naast de vochtbehoefte van het gewas op verschillende momenten in de ontwikkeling. Er wordt informatie gegeven over het moment van zaaien, bemesten en eventueel beregenen.

Oogst en vervoedering

Oogsten en hakselen van sorghum gebeurt met een maishakselaar. De voederwaarde van het product is afhankelijk van het sorghumtype, maar ook van het weer en het oogstmoment. Het is bij sorghum belangrijk niet te droog in te kuilen, vanwege de hardheid van de korrels en de verteerbaarheid. Sorghumkuil wordt graag opgenomen door melkvee en de melkproductie resultaten zijn goed. Qua kosten is de teelt van sorghum mogelijk iets gunstiger dan die van snijmais, maar de drogestofopbrengst is vaak wat lager. Door veehouders wordt aangegeven dat het product door onvoorspelbare zomers teelttechnisch lastig kan zijn, maar dat het een welkome aanvulling is in het rantsoen.

Lees ook:

Nieuwsbericht Sorghum als potentieel voedergewas in de melkveehouderij; een teeltbrochure


Projectinformatie

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de PPS ‘Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij’ en het Praktijknetwerk ‘Sorghum ervaringen in de praktijk, Noord-Brabant.’ Uitvoering was in handen van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research in samenwerking met Maatschap de Milliano-Meijer, Dusormil Sorghums, CZAV, en DSV Zaden Nederland BV. Financiering werd ontvangen van de Topsector Agri & Food, ZuivelNL, de provincie Noord-Brabant en het Melkveefonds.