Stimuleren groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen via kinderdagverblijven

Omdat ook voor eetgewoonten 'jong geleerd is oud gedaan' geldt, zijn jonge kinderen een belangrijke doelgroep voor het aanleren van een gezond eetpatroon. Het kinderdagverblijf is een ideale setting om de groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen te stimuleren, vanwege het grote bereik, de educatieve opvoedsetting en de rolmodelfunctie vanuit andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Er zijn nog weinig praktische methoden beschikbaar voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven om met de kinderen aan de slag te kunnen gaan om gezonde voeding te bevorderen.

In dit project bekeken we samen met kinderdagverblijven, leveranciers en andere partijen welke methodes er beschikbaar waren en welke het meest effectief en haalbaar waren binnen kinderdagverblijven om de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen te verhogen. De resultaten van dit project hebben tot nieuwe inzichten geleid over de toepasbaarheid en effecten van verschillende methodes op het groente- en fruit-eetgedrag van kinderen. Daarnaast leidde het tot aanbevelingen om de implementatie en effectiviteit van dergelijke methodes te verhogen. 

Praktische methoden

We onderzochten welke methoden praktisch uitvoerbaar en effectief zijn om de groente- en fruitconsumptie van 1-4 jarige kinderen te stimuleren. In 2020 hebben we een inventarisatieonderzoek uitgevoerd, waarvan we de resultaten hebben gepubliceerd in het blad Voeding Nu. In 2021 vond het onderzoek plaats waarin een aantal praktische methoden op kinderdagverblijven werd uitgetest en praktische uitvoerbaarheid werd onderzocht.Logo KDV-project

Lees de resultaten van het vooronderzoek in het artikel in VoedingNu

Lees de resultaten van het inventarisatieonderzoek in het wetenschappelijke artikel in Appetite en bekijk de factsheet.

Resultaten: goed inzetbaar, eerder proeven en meer eetplezier

De methoden ’moestuinieren’ en ‘spelenderwijs bezig zijn met groente en fruit’ werden het vaakst gekozen, terwijl ‘vaker/meer groente en fruit aanbieden’ door geen enkele locatie gekozen werd. Pedagogisch medewerkers vonden de methoden over het algemeen plezierig en makkelijk om in te zetten én goed in te passen in hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast ervaarden de pedagogisch medewerkers dat kinderen meer bereid waren om groente en fruit te proeven en meer plezier beleefden bij het eten van groente. Ouders waardeerden de inspanningen van de kinderdagverblijven om het eten van groente en fruit aan te moedigen en een kleine groep ervaarde zelfs positieve effecten thuis.

Samenwerkingspartners

Dit project is onderdeel van de PPS Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en Horeca (TU18012) en werd gefinancierd door het Ministerie van LNV. Het werd uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research, Partou, Kindergarden, DAK Kindercentra, Van Kekem Fruit, Koppert Cress, Greenco, JOGG, NFO en Drukkerij Lijnco. Ook was er een klankbordgroep waarin Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, BOinK, kinderarts Koen Joosten, Voedingscentrum/NAGF, HAS Hogeschool en GroentenFruit Huis deelnamen. De casus is een vervolg op een eerder uitgevoerd project in kinderdagverblijven.