Stimuleren groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen via kinderdagverblijven

Omdat ook voor eetgewoonten 'jong geleerd is oud gedaan' geldt, zijn jonge kinderen een belangrijke doelgroep voor het aanleren van een gezond eetpatroon. Het kinderdagverblijf is een ideale setting om de groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen te stimuleren, vanwege het grote bereik, de educatieve opvoedsetting en de rolmodelfunctie vanuit andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Er zijn nog weinig praktische methoden beschikbaar voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven om met de kinderen aan de slag te kunnen gaan om gezonde voeding te bevorderen.

In dit project bekijken we samen met kinderdagverblijven, leveranciers en andere partijen welke methodes beschikbaar zijn en het meest effectief en haalbaar zijn binnen kinderdagverblijven om de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen te verhogen. De resultaten van dit project leiden tot nieuwe inzichten over de toepasbaarheid en effecten van verschillende methodes op het groente- en fruit-eetgedrag van kinderen. Daarnaast leidt het tot aanbevelingen om de implementatie en effectiviteit van dergelijke methodes te verhogen. 

Praktische methoden

We onderzoeken welke methoden praktisch uitvoerbaar en effectief zijn om de groente- en fruitconsumptie van 1-4 jarige kinderen te stimuleren. In 2020 hebben we een inventarisatieonderzoek uitgevoerd, waarvan we de resultaten hebben gepubliceerd in het blad Voeding Nu. In 2021 vindt het onderzoek plaats waarin een aantal praktische methoden op kinderdagverblijven worden uitgetest en praktische uitvoerbaarheid wordt onderzocht.Logo KDV-project

Lees de resultaten van het vooronderzoek in artikel in VoedingNu

Samenwerkingspartners

Dit project is onderdeel van de PPS Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en Horeca (TU18012) en wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research, Partou, Kindergarden, DAK Kindercentra, Van Kekem Fruit, Koppert Cress, Greenco, JOGG, NFO en Drukkerij Lijnco. Ook is er een klankbordgroep waarin Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, BOinK, kinderarts Koen Joosten, Voedingscentrum/NAGF, HAS Hogeschool en GroentenFruit Huis deelnemen. De casus is een vervolg op een eerder uitgevoerd project in kinderdagverblijven.