Nieuwe publicaties

Hier vindt u onze recent toegevoegde publicaties. Zoekt u een specifieke publicatie of meer informatie over een onderwerp? Gebruik dan onze zoekfunctie.

Factsheet: Voedseleducatie in het speciaal onderwijs (2024)

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries.

De effecten van het gebruik van draadloze afrastering op gedrag en welzijn van melkkoeien en andere runderen (2024)

Brigitte de Bruijn, Monique W.P. Bestman, Ana Strappini, Ingrid van Dixhoorn.

Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023 (2024)

Jan-Paul Wagenaar, Esther Wattel-Koekkoek, Waas Thissen, Femke A. Hoefnagels, Marianne Hoogmoed, Ton van Schie, Hanneke Heesmans, J. Specken, Willem Spriensma, K. Colombijn-van der Wende, Juli van Middelaar, Marieke Jelsma, Emiel Ansems, Henk Antonissen, Leen Janmaat.

Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023 (2024)

Janus den Toonder, Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Tessa van Hateren, Maarten J. Waterloo.

Op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties?

Meer recente publicaties

Lérica Le Roux-Pullen, Monique W.P. Bestman. 2024. Wormbestrijding met natuurlijke middelen.
Jacco de Stigter, Evert Prins. 2024. Betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit.
Nyncke Hoekstra. 2024. Webinar weidevogels en weidegang.
Louise Mulder, M Busch, Agnete Kristoffersen, Johanna Hök Nordberg, E.T. van der Werf. 2022. Prevalence and predictive factors of complementary medicine use during the first wave of the COVID-19 pandemic of 2020 in the Netherlands.
Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns, M Busch, I. von Rosenstiel, Rogier Hoenders, Erik W. Baars. 2024. Setting a Dutch Integrative Medicine research agenda: results of a consensus-based strategy.
Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen, Willemien Geertsema, Anthonie Stip, Rob Geerts, T. Visser. 2024. Kruidenrijk grasland: biodiversiteit en productie.
Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren, Thomas van Tetering, Tom Niehof. 2024. Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen.
Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk.
Dion van Deijl, Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick J.M. van Eekeren, Gé van den Eertwegh. 2023. Verdamping en gewasontwikkeling onder droge omstandigheden: modelberekeningen van de werkelijke transpiratie van een aantal landbouwgewassen.
Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.
Waas Thissen, Jeroen Pijlman. 2022. Emissies van lachgas bij natte teelten.
Femke A. Hoefnagels, Geertje van Wijk, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2024. Evaluatie van de pilot voedseleducatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Louis Bolk Instituut. 2024. Louis Bolk Instituut informatiebrochure: beleid.
Sjef Staps, Charlotte Sederel. 2024. Overlastsituaties bij bedrijven: de oplossing dichterbij door een focus op beleving van gezondheid en hinder.
Udo Prins, Dennis T. Heupink. 2023. Landbouwmonitoring 2021 – Buijtenland van Rhoon.
Ivan Mettrop, Jeroen Pijlman, Abco de Buck, Christian Fritz, Gert-Jan van Duinen. 2024. Natte teelten als oplossingsrichting?.
Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Kan de regenworm een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie?.
Iris Flamand, Udo Prins, Abco de Buck, Peter Keijzer. 2024. Een overzicht van de maatschappelijke impact van het telen van eiwitrijke gewassen in Nederland, op het gebied van bodemkwaliteit, biodiversiteit, water, gezondheid en klimaat.
Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns. 2024. Research agenda Integrative Medicine 2022-2024.
Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns. 2024. Factsheet Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024.