Publicaties

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.
Zwanet Herbert, Bart G.H. Timmermans, Jan Peter Lesschen, Herman Agricola, Chris J. Koopmans. 2022. Scenariostudie naar de impact van maatregelen op de koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems.
Zwanet Herbert, Jan-Paul van der Kolk, Chris J. Koopmans. 2023. Incentives voor het voorkomen van bodemverdichting.
Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Verkenning teelt winterlupine - Veenkoloniën, seizoen 2021- 2022 .
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 10: Stagnatie doorbreken door bodembewerkingen, enten of zaaien.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 9: Beweiding kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgrasland (N13.01).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgraslanden (13.01).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk grasland.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 5: Maatwerk voor ontwikkeling kruiden- en faunarijk grasland.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 4: Beoordelen veldsituatie van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 3: Gereedschapskist herstelbeheer kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 2: Inschatten natuurpotentie kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 1: Verbeteren kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Jeroen Pijlman, W. Honkoop, Roelof Westerhof. 2020. Kennisdocument economisch rendabele bedrijven met toekomst in Kamerik.
Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek. 2023. Methaanafbraak in bodems.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Handout teelt winterlupine.
Dennis T. Heupink, Leen Janmaat. 2023. Bodemconditie zelf bepalen.