Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief

Wytze J. Nauta, Willemijn J.M. Cuijpers, Sjef Staps, Johannes Scholberg. 2010. Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief. Biokennisbericht Bodemvruchtbaarheid. 2. Biokennis, Wageningen.
Pagina's / pages: 1
Download (pdf, 0.62 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland zijn er nu ruim 1 miljoen biologische legkippen die jaarlijks bijna 300 miljoen eieren produceren maar ook 25.000 ton mest. De meeste legkippenhouders hebben zelf weinig grond en moeten de mest afvoeren. Het project ‘Kippenmest en Kringloop’ streeft er naar deze mest zo goed mogelijk in te zetten en te benutten binnen de biologische landbouw. Om de mest aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de akkerbouw is het belangrijk dat de mestkwaliteit en daarbij met name de verhouding tussen stikstof en fosfaat verbetert. In 2009 en 2010 zijn pilots uitgevoerd om het effect van aanpassingen in het kippenvoer op de mestkwaliteit te onderzoeken.

Trefwoorden in Nederlands: kippenmest, kringloop, akkerbouw, tuinbouw, mestkwaliteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the Netherlands more than one million laying hens are kept, producing yearly almost threee hundred million eggs, but also  25.000 tonnes manure. Most poultry farmers have only small areas of land themselves, and have to take away the manure. The project "Poultry manure and cycles" aims at an optimal utilisation of this manure and to use it within the organic sector. In order to make the manure more attractive to arable farmers improvement of manure quality and especially the nitrogen - phosphate ratio is important. In 2009 and 2010 pilots were done in which the effects of adjustments in the poultry feed on manure quality were investigated. 

Keywords in English: poultry manure, cycles, arable farming, horticulture, manure quality