Adaptief weiden in het veenweidegebied - kurzrasen en roterend standweiden

Systeemproef naar effect van beweidingssysteem en intensiteit op gras- en melkproductie, draagkracht en biodiversiteit

Nyncke Hoekstra, Martine Bruinenberg, Karel van Houwelingen, G. Holshof. 2022. Adaptief weiden in het veenweidegebied - kurzrasen en roterend standweiden: Systeemproef naar effect van beweidingssysteem en intensiteit op gras- en melkproductie, draagkracht en biodiversiteit. 2022-023 LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 45
Type: Rapport
Download (pdf, 2.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap en weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijke graasgedrag van de koe. Bij keuze en inrichting van beweidingssysteem spelen naast gras en melkopbrengst ook andere doelstellingen zoals draagkracht, praktische bedrijfsomstandigheden (arbeidsgemak en inspanning, perceelsindeling, bodemtype), N balans en biodiversiteit een rol. Met name op het gebied van gras en melkopbrengst is (de laatste jaren) al veel onderzoek verricht, en is relatief veel informatie beschikbaar. Andere hierboven genoemde doelstellingen zijn nog onderbelicht. In dit rapport doen we een eerste aanzet om ook hier meer informatie over te verkrijgen, zodat ook deze doelstellingen een rol kunnen gaan spelen in de keuze van het beweidingssysteem.

Trefwoorden in Nederlands: rundvee, koe, graasgedrag, beweidingssysteem, biodiversiteit, gras- en melkproductie