Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier

Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier. V-focus. AgriMedia, Wageningen. Februari 2013.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.18 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Residuen van antibiotica en resistente bacteriën zijn niet alleen rechtstreeks een risico voor mens en dier, maar kunnen ook via de grond en het oppervlaktewater in planten terechtkomen. Zo kunnen ze indirect ook een risico vormen voor mens en dier. Dit spoor in de voedselketen is in de discussie over het gebruik van antibiotica en de gevolgen hiervan tot nu toe onderbelicht. Bij het Louis Bolk Instituut is een project gestart waarin de verschillende sporen van overdracht in de voedselketen in kaart gebracht worden en waarin nog aanwezige hiaten in de kennis opgespoord en mogelijk gedicht worden.

Trefwoorden in Nederlands: antibiotica, antibioticaresiduen, resistente bacterien, antibioticaresistentie bacteriën, MRSA, voedselketen, afbreekbaarheid, afbraaksnelheid, gezondsheidsrisico
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Antibiotic residues and resistant bacteria pose not only an immediate health risk to humans and animals, but also an indirect risk as they are absorbed by plants via soil and surface water. This way, antibiotics can spread through the food chain; a risk that so far has not received much attention in the debate on antibiotics use. The Louis Bolk Institute has started a project to map the various routes by which antibiotics are spread through the food chain, assessing and filling knowledge gaps where possible.

Keywords in English: Antibiotics, antibiotic residues, resistant bacteria, antibiotic-resistant bacteria, MRSA, food chain, biodegradability, degradation rate, health risk