Attitudes, Beliefs, and Practices of Integrative Medicine Among Nurses in the Netherlands.

Marja van Vliet, M Busch, J. Meijer, I. von Rosenstiel, Miek C. Jong. 2014. Attitudes, Beliefs, and Practices of Integrative Medicine Among Nurses in the Netherlands.. J Holist Nurs..
Pagina's / pages: 12
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Purpose: This study assessed the attitude, beliefs, and practices of integrative medicine (IM) among nurses in the Netherlands. Design: Subscribers of a Dutch nursing journal were asked to fill in an anonymous, structured, online survey related to the topic under study. Results: A total of 355 people responded, of which 37% were familiar with the concept of IM in advance. On completion of the survey, the majority (83%) considered IM as a (very) important innovation in health care. Familiarity (odds ratio = 3.20; 95% confidence interval [1.48, 6.94]) and organization (nursing home compared to hospital (odds ratio = 5.98; 95% confidence interval [1.36, 26.23]) were characteristics associated with a positive attitude toward IM. Between 23% and 46% of respondents encountered obstacles regarding implementation of IM. The main obstacles were lack of support (69% to 78%), means (57% to 85%), and time (63% to 70%). Conclusions: Dutch nurses seem to have relatively positive attitudes and beliefs regarding IM. The outcome of this survey may contribute an increased awareness of the key role that nurses can play in the development and implementation of IM.

Keywords in English: nurse attitudes, integrative medicine, complementary and alternative medicine, survey
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doel: Deze studie bracht de houdingen, opvattingen en het gebruik van Integrative Medicine (IM) onder Nederlandse verpleegkundigen in kaart. Design: Een anonieme, gestructureerde, online vragenlijst is uitgezet onder geabonneerden op het verpleegkundigenvakblad "Nursing". Resultaten: In totaal hebben 355 verpleegkundigen de vragenlijst ingevuld. Van deze respondenten gaf 37% aan dat zij vooraf al bekend waren met het begrip IM. Aan het einde van de vragenlijst - waarin korte uitleg over het begrip IM werd gegeven - beschouwde de meerderheid (83%) van de respondenten IM als een (zeer) belangrijke vernieuwing in de gezondheidszorg. Bekendheid (odds ratio = 3,20; 95% betrouwbaarheidsinterval [ 1.48; 6.94] ) en type organisatie (verpleeghuis in vergelijking met ziekenhuis (odds ratio = 5,98; 95% betrouwbaarheidsinterval [1,36; 26,23]) waren voorspellers voor een positieve houding ten aanzien van IM. Tussen de 23 en 46% van de respondenten ervoeren obstakels bij de implementatie van IM initiatieven. De belangrijkste obstakels waren gebrek aan steun (69 tot 78%), middelen (57 tot 85%) en tijd (63 tot 70%). Conclusie: Nederlandse verpleegkundigen lijken een positieve houding ten aanzien van IM te hebben. De uitkomsten van deze studie kunnen bijdragen aan de bewustwording van de belangrijke rol die verpleegkundigen kunnen spelen in de ontwikkeling en implementatie van IM.

Trefwoorden in Nederlands: houdingen van verpleegkundigen, Integrative Medicine, complementaire zorg, vragenlijst