Bakkwaliteit van biologische zomertarwe

Relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume voor het ras Lavett

Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe: Relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume voor het ras Lavett. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 23
Type: Rapport
Download (pdf, 0.59 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

- Voor het tarweras Lavett stijgt de bakkwaliteit bij het toenemen van het eiwitgehalte. De stijging van het broodvolume, één van de belangrijkste parameters voor bakkwaliteit, is echter relatief laag: in de bakproef bij Fontys Hogescholen was 1,6% meer eiwit nodig om het volume met 100 cm3 te laten stijgen.
"- In de proef in IJzendijke is per bemestingsvariant een equivalent aan 100 kg stikstof gegeven. De variant met vinassekali gaf het hoogste eiwitgehalte: 12,2%. Het brood van deze proef voldeed niet aan de wensen van de moderne consument. Hiervoor is volgens de bakker een hoger eiwitgehalte nodig.
"- De proeven met bijbemesting tijdens uitstoeling en bloei laten zien dat met deze strategie een aanzienlijke stijging van het eiwitgehalte mogelijk is. Er is echter ook een hoge stikstofgift nodig om dit te bereiken. Aangezien hulpmeststoffen voornamelijk afkomstig zijn uit de gangbare sector, draagt deze strategie niet bij aan een belangrijk streven van de biologische sector: het sluiten van de biologische keten
"- Met mengteelten tarwe-veldboon is een vergelijkbare stijging van het eiwitgehalte mogelijk als met het bijbemesten met hulpmeststoffen en deze strategie is daarom een veelbelovend alternatief.

Trefwoorden in Nederlands: voedingskwaliteit, productkwaliteit