Basic concepts of range management and the implications for Malakand division

Nick J.M. van Eekeren. 1993. Basic concepts of range management and the implications for Malakand division. Islamabad, Pakistan; Amersfoort, The Netherlands, EDC; DHV.
Pagina's / pages: 38
Type: Brochure
Download (pdf, 4.33 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

At present a free grazing management is practised in most villages in the Malakant District, Pakistan.This causes spotwise overgrazing, with negative effects on range productivity and soil erosion.
"An improved range management would increase productivity and stabilize range resources.  A first action towards improvement would be to guide the herds by herders. With this guidance, it is possible to optimize  energy, water and mineral cycles on a rangeland by means of intensified animal impact and by controlling the grazing time.
"Herders, paid for their work by the village community would be a solution for the first step. However, different interests of different stakeholders makes this a complex undertaking.

Keywords in English: free grazing, range management
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Momenteel kunnen productiedieren vrij grazen op de gemeenschappelijke gronden (met natuurlijke vegetatie) van de meeste dorpen in Malakant, Pakistan. Dit leidt tot plaatselijke overbegrazing, en veroorzaakt  daardoor een lage productiviteit en bodemerosie.
"Een gericht beweidingsbeheer zou zowel de productiviteit als de stabiliteit van de helpbronnen verbeteren. De eerste stap is om herders de kuddes te laten leiden. Daarmee wordt het mogelijk om water, energie en mineralenkringlopen te optimaliseren. Dit gebeurt door de belasting door de kudde te concentreren terwijl de begrazingstijd wordt beperkt.
"Voor de eerste stap zouden herders door de dorpsgemeenschap ingehuurd kunnen worden. De verschillende belangen van (groepen van) dorpsbewoners maakt dit echter een ingewikkeld proces.

Trefwoorden in Nederlands: vrij grazen, beheer van gemeenschappelijke gronden