Bemesting biologische fruitteelt

G. Brouwer, Bart G.H. Timmermans. 2012. Bemesting biologische fruitteelt. DLV Plant fruitteelt, Boxtel. Juni 2012.
Pagina's / pages: 22
Type: Brochure
Download (pdf, 2.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure bevat resultaten en aanbevelingen afkomstig uit het ‘Bedrijfsnetwerk Biologische Fruitteelt’. Behandeld worden oa.: bodemkwaliteit, voedsel voor bomen, wetgeving en strategie.

"

 

Trefwoorden in Nederlands: fruit, fruitteelt, bemesting, stikstof, fosfaat, appels, peren, bodemkwaliteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This brochure contains results and recommendations from the Dutch 'organic fruit farmers network. Including: Soil quality, feeding trees, legislation and strategy.

Keywords in English: fruit, fruit growing, fertilization, nitrogen, phosphate, apples, pears, soil quality