Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland

Merijn M. Bos, Nick J.M. van Eekeren, Bart G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland. 2010-003LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 43
Type: Rapport
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemestingsadviezen voor grasland met natuurdoelen zijn nog in ontwikkeling. In dit advies geven we aan de hand van de huidige kennis uit praktijk en onderzoek handreikingen voor bemesting van grasland met weidevogel- en botanische doelstellingen. Adviezen zijn geformuleerd voor percelen van Landschap Noord-Holland in de vorm van vuistregels voor een selectie van belangrijke en stuurbare abiotische bodemeigenschappen.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, natuurdoelen, natuurbeheer, weidevogels, dotterbloemgrasland, kemphaan, grutto