Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen

Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Harm Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen. V-focus. April 2017.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90 procent) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk: Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar een melkrobot (AMS). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding, zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met zijn lage draagkracht.

Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebied, weidegang, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, melkvee