Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf

Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland

Boki Luske, Leen Janmaat. 2016. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland. 2016-027 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 24
Type: Brochure
Download (pdf, 1.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bijenvolken hebben de mens altijd geboeid. Niet alleen vanwege de productie van honing, maar ook door de unieke samenwerking die ze aangaan met elkaar en de verzorging door de imker. In het verleden werden op vrijwel alle boerenbedrijven bijenvolken gehouden. Honingbijen zijn dan ook nauw verbonden met de eerste ontwikkelingen van de landbouw. De afgelopen twee eeuwen is de landbouw echter steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor is het platteland minder geschikt voor bijenvolken, net als voor boerenlandvogels, zoogdieren en vlinders. Sinds 2011 heeft Odin – imkerij het initiatief genomen om bijenvolken te herintroduceren op een aantal BD-bedrijven. Deze casus is gebruikt om te onderzoeken wat de relatie is tussen bij, boer en burger en wat er gebeurt als er bijenvolken weer onderdeel uitmaken van het bedrijfsorganisme.

Trefwoorden in Nederlands: bijen, landschap, natuurinclusieve landbouw, natuur, insecten, bloem, bedrijfsinrichting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Honeybees always fascinated people. Not just because of their honey production, but also because of the unique way in which these social insects work together and can be managed by beekeepers. Honeybees are inextricably linked to the early development of agriculture. Beehives used to be part of practically every farm. However, during the last two centuries the industrialization of agriculture has increasingly affected the rural habitat of bees, as well as of meadow birds, mammals and butterflies. Since 2011 the Odin Beekeeping association has re-introduced beehives to a number of biodynamic farms in the Netherlands. This casestudy was used to investigate the relationship between honeybees, farmers and citizens and to assess what changes on farms when honeybee colonies are reintroduced.

Keywords in English: bees, landscape, nature-inclusive agriculture, nature, insects, flowers, farm management