Bijzondere Bemesting

Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement

Marleen Zanen, Chris J. Koopmans, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg. 2008. Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 73
Type: Rapport
Download (pdf, 1.96 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de mogelijkheden van fosfaatevenwicht door een verbeterde bodemkwaliteit laten zien dat een vast rijpadensysteem een gunstig effect op de bodemstructuur kan hebben (meer gunstige structuurelementen), de bodemweerstand verlaagt en leidt tot meer wormengangen en een groter aantal wormen in de bouwvoor. Echter, voor een blijvend effect van bewerking met een vast rijpadensysteem is het noodzakelijk dat ook de oogstwerkzaamheden vanaf vaste rijpaden worden uitgevoerd. Het hier beschreven onderzoek maakt duidelijk dat de potentie van het systeem groot is, maar dat een eenmalige oogst onder slechte omstandigheden de positieve effecten op de bodemkwaliteit teniet kan doen.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

To assist the transition to sustainable soil management, the Louisbolk Institute used the Special Fertilisation study to answer the following questions:
"* What are the effects of manure and compost on soil and crop quality, and what options are there for the use of
"non animal fertilisers?
"* How can the availability of nitrogen and phosphate still be guaranteed when a fertiliser treatment is aimed at
"phosphate balance?
"* Why are certain operational strategies successful?