Biodiverse akkerbouw

Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw

Chris J. Koopmans, J. W. Erisman, Marleen Zanen, Boki Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw: Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Download (pdf, 0.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport geeft een verkenning naar indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Daarbij wordt aangesloten bij het Conceptueel Kader voor Biodiversiteit dat een basis legt voor de beschrijvende biodiversiteit op diverse niveaus van een landbouwbedrijf. De verkenning beoogd een aanzet te geven voor het eenduidig meten van biodiversiteitsprestaties gebaseerd op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Uit de KPI’s moet enerzijds duidelijk af te lezen zijn of een bedrijf op koers ligt ten aanzien van doelstellingen op het gebied van biodiversiteit (stuurinstrument) en anderzijds kan het de basis vormen voor het belonen van te behalen biodiversiteitswinst. Daarmee worden nieuwe verdienmodellen voor de sector mogelijk. Het idee daarbij is dat een eenduidig instrument, gebaseerd op KPI’s en gedragen door partijen, een aanjager kan zijn om de biodiversiteit in de landbouw te versterken.

Trefwoorden in Nederlands: agrobiodiversiteit , akkerbouw, landbouw, KPI's, nieuwe verdienmodellen, biodiversiteit