Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. 2016-001 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 8
Type: Brochure

Meer publicaties over Conceptueel Kader Biodiversiteit

"

  • "
  • Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. Erisman et al., 2016, download
  • "
  • Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, download
  • "
  • Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, download
  • "
  • Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf. Janssen en Erisman, 2016, download
  • "
Download (pdf, 1.04 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het rapport "Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's" werd een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Deze brochure is de praktische vertaalslag hiervan en maakt duidelijk dat samenhang in maatregelen cruciaal is voor het benutten van biodiversiteit.

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, achteruitgang, landbouw, verduurzamen, veerkracht, vergroening, maatregelen, veehouderij, akkerbouw, conceptueel kader, integraal kader, controlemodel, adaptatiemodel