Biologisch Ondernemen Legpluimvee

Jan-Paul Wagenaar, Leen Janmaat, Monique W.P. Bestman, F. Leenstra, Marinus van Krimpen, Cynthia Verwer, Maria Groot, T. van Asseldonk, Ronald Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee. 2012­-41 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 28
Type: Brochure
Download (pdf, 4.00 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eenmalige uitgave met diverse thema's uit de nederlandse biologische legpluimveehouderij, met bedrijfsvoorbeelden. Onderwerpen:
"- Werken aan toekomst van hen en bedrijf
"- Een goed imago én rendement
"- Goede huisvesting
"- Mobiele huisvesting
"- Op zoek naar de ideale hen
"- De ideale uitloop
"- Eiwitrijk voer uit eigen regio... kan dat?
"- Samenwerken aan gezonde koppels in het bedrijfsnetwerk
"- Kruiden als medicijn
"- Mest als grondstof
"- Biologische Pluimveehouders Vereniging: "kijkt over grenzen heen"
"- Bionext: verbindende schakel
"- Skal: bio-controle

Trefwoorden in Nederlands: biologische legpluimveehouderij, omschakelen, huisvesting, opfok, fokkerij, leghennen, uitloop, dierenwelzijn, regionaal, samenwerking, bedrijfsnetwerk , fytotherapie, ketenorganisatie, certificering
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Once-only issue discussing several subjects in the dutch organic laying poultry sector, including examples from existing farms. Contents:
"- Improving the future of both laying hen and farm
"- A positive image and a positive profitability
"- Adequate housing for hens
"- Mobile housing for hens
"- Search for the ideal laying hen
"- The ideal free range area
"- Regional protein rich feed.. is that possible?
"- Developing a healthy flock with the farmers' network
"- Phytotherapy
"- Menure as resource
"- Organic poultry association: "cross borders"
"- Organic umbrella organisation Bionext: the connection
"- Skal: organic inspection and certification

Keywords in English: organic laying poultry, conversion, housing, breeding, laying hens, free range area, animal welfare, regional, cooperation, farmers' network, phytotherapy, umbrella organisation, certification