Biologische voeding op kinderdagverblijven, een inventarisatie

M. van Apeldoorn, Lucy P.L. van de Vijver. 2012. Biologische voeding op kinderdagverblijven, een inventarisatie. 2012-031 GV. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 54
Soort document: Rapport
Download full text (pdf, 0.41 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van verschillende kinderdagverblijven die biologische voeding aanbieden. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de ervaring van medewerkers met het aanbieden van biologische voeding op kinderdagverblijven, hetgeen ons input kan verschaffen voor toekomstig vervolgonderzoek gericht op de invloed van biologische voeding op de weerstand van kinderen. In totaal hebben 17 kinderdagverblijven meegewerkt aan dit onderzoek en een online vragenlijst ingevuld. Bij de meeste kinderdagverblijven maakt het aanbieden van biologische voeding onderdeel uit van een bredere visie op natuur, milieu en gezondheid. Er wordt gedacht dat biologische voeding gezonder is dan reguliere voeding, maar dit is nog moeilijk aantoonbaar. Uit het onderzoek bleek wel dat de meeste kinderen de biologische voeding goed accepteren en ook de ouders hier positief tegenover staan. Er is een ruime keuze aan producten die goed verkrijgbaar zijn. Het merendeel van de kinderdagverblijven voelt zich dan ook niet beperkt in de producten die zij de kinderen kunnen aanbieden. De resultaten uit dit onderzoek bieden een goede basis voor vervolgonderzoek.

Trefwoorden in Nederlands: kinderdagverblijf, inventarisatie, biologische voeding, kinderen
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

In this research we have made an inventory of different child care centres that offer organic nutrition. The aim was to get more insight in the experience of employees on this topic, which can provide us with input for future research aimed at the influence of organic nutrition on the natural resistance of children. In total 17 child care centres have co-operated and have completed an online questionnaire. At most child care centres the organic nutrition is part of a broader vision on nature, environment and health. Overall, organic nutrition is thought to be healthier than regular nutrition, but this is hard to prove. The research does show that most children accept the organic nutrition very well and that parents have a positive attitude towards the concept. There is a broad choice in products that are also widely available, so the centres don't feel restricted in the products they can offer the children. The results from this research are a good starting point for future research.

Keywords in English: day care, children, organic, nutrition, inventarisation